SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2004
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (přednášející)
Mgr. Bc. Patricie Hanzlová (přednášející)
Mgr. Ing. Luděk Hudák (přednášející)
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Kouřil (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC104/01: St 16:00–17:40 J501
SOC104/02: St 18:00–19:30 J501
SOC104/03: Čt 16:00–17:40 J501
SOC104/04: Čt 16:00–17:40 J32
SOC104/05: Čt 14:00–15:40 J31
SOC104/06: Čt 14:00–15:40 G12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře tvoří součást kurzu Úvod do sociologie, jenž má nabídnout základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Výuka probíhá v seminárních skupinách. Předpokládá se průběžná práce studentů s literaturou, která se kontroluje odevzdáním písemných příprav (100-200 slov) na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 1000 slov. Texty četby na proseminář jsou k dispozici v knihkupectvích nebo na webové stránce studijního předmětu v ISMU. Podmínky získání kreditů: (a) referát na semináři, (b) odevzdání 10 písemných příprav z četby, (c) odevzdání závěrečné recenze na knihu Berger, P.L. 2004. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal v rozsahu 1000 slov. Další informace jsou na webové stránce předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2004/SOC104/
Literatura
  • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
  • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
  • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.