CM314K Právní informatika

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Petra Georgala (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 16:40–18:10 020
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM314K/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 020, J. Harašta, D. Spáčilová
CM314K/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 020, J. Harašta, D. Spáčilová
CM314K/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 020, J. Harašta, D. Spáčilová
CM314K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MPV01Z Právní inf. II cv. && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MPV01Zk Právní inf. II && ! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM221K Právní informatika && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! NOWANY ( CM312K Cvičení z Právní informatiky )
Základní znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/57, pouze zareg.: 0/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
 • Základní témata přednášek:
 • 1. Úvod do právní informatiky, historie, současnost, perspektivy
 • 2. Právní informační systém ASPI, vyhledávání právních předpisů v PIS
 • 3. Právní informační systém CODEXIS, práce s judikaturou v PIS
 • 4. Právní informační systém Beck-online, práce s literaturou v PIS
 • 5. Teoretické základy právní informatiky
 • 6. Knihovnické informační zdroje, citace a standardy
 • 7. Vědecké databáze. Přístup k právu EU.
 • Základní témata cvičení:
 • 1. On-line zdroje právních informací
 • 2. ASPI
 • 3. Codexis
 • 4. Beck-online
 • 5. Práce s literaturou, judikaturou, evropským právem, tvorba rešerše
 • 6. Opakování, řešení příkladů
Literatura
 • ŠAVELKA, Jaromír, Matěj MYŠKA, Adam PTAŠNIK a Danuše SPÁČILOVÁ. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4. info
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky, na které navazují cvičení v počítačové učebně, e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Přístup ke kolokviu je podmíněn získáním určitého počtu bodů za účast a práci ve cvičeních. Samotné kolokvium spočívá v řešení příkladů pomocí informačních systémů. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1422/jaro2012/MP221K/index.qwarp
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP (pokud možno) stejné povinnosti jako ostatní kolegové. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu MV425K.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM314K