VLPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B22/116 aula
Předpoklady
VLPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oboru je trénink studentů všeobecného lékařství v dynamického myšlení o příčinách a rozvoji nemocí se zaměřením na speciální a molekulární patofyziologii.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Výstupy z učení
Student diskutuje etiopatogenezi aterosklerózy na molekulární, buněčné a tkáňové úrovni
Student popíše etiopatogenezi systolické a diastolické dysfunkce myokardu a tlakového a objemového přetížení srdce
Student rozlišuje mezi příčinami arytmií
Student kategorizuje klinické formy ischemické choroby srdeční a klinicky důležité důsledky
Student charakterizuje syndrom srdečního selhání
Student vysvětlí obecnou a speciální patofyziologii šokových stavů a základní typy
Student shrne nejčastější příčiny poruch respiračního aparátu
Student charakterizuje patofyziologii chronické bronchitidy a plicního emfyzému
Student shrne patogenezi respirační insuficience
Student ovládá problematiku regulace perfúze ledvin
Student dokáže vysvětlit problematiku glomerulopatií
Student kategorizuje příčiny akutního a chronického renálního selhání
Student vysvětlí rozdíl mezi akutními a chronickými účinky hormonů
Student diskutuje patofyziologii klinicky významných endokrinních poruch funkce
Student diskutuje patofyziologii klinicky významných poruch kůry a dřeně nadledvin
Student popíše patofyziologii klinicky významných poruch gastrointestinálního traktu
Student popíše z klinického pohledu anemický syndrom včetně systémových důsledků anemické hypoxie
Student diskutuje různé klasifikace anémií
Student diskutuje patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů
Student popíše základní kategorie onemocnění bílé krevní řady
Student rozlišuje principiální rozdíly mezi fyziologickým a patologickým srážením krve
Student diskutuje nejdůležitější hypokoagulační a hyperkoagulační onemocnění
Student shrne etiopatogenetický výčet běžných onemocnění kloubů
Student demonstruje znalost etiopatogeneze nemocí svalů a nervosvalové ploténky
Student vyjmenuje příklady poruch senzorického čití
Student demonstruje příklady běžných tzv. neurodegenerativních nemocí CNS
Student diskutuje patofyziologii abnormální vzruchové aktivity jako příčin epilepsie
Student využije znalostí o složení mozkomíšního moku
Student argumentuje důležitostí stability intrakraniálního tlaku a jeho komponent pro vznik nitrolební hypertenze
Student shrne funkci autonomního (vegetativního) eferentního systému
Student shrne funkci somatického eferentního systému extrapyramidového
Student shrne funkci somatického eferentního systému pyramidového a důsledky jeho poruch
Student kategorizuje hlavní typy poruch aferentního senzitivního systému - čití
Student diskutuje poruchy percepce bolesti Student vyjmenuje systémy důležité pro existenci vědomí a bdění
Osnova
 • 1. Patofyziologie GIT II – nemoci střev (vč. IBD) a etiopatogeneze nevýznamnějších malabsorpčních syndromů
 • 2. Patofyziologie GIT III – etiopatogeneze poruch jater, pankreatu a žlučových cest
 • 3. Patofyziologie vnitřní sekrece I – homeostáza, principy regulace a jejich poruchy, chronobiologie centrální endokrinní žlázy (hypothalamus, hypofýza)
 • 4. Patofyziologie vnitřní sekrece II – abnormality reprodukční endokrinologie (ovaria, testes), poruchy fertility (PCOS aj.), fetoplacentární jednotka a patofyziologie těhotenství (preeklampsie aj.)
 • 5. Patofyziologie vnitřní sekrece III – kůra a dřeň nadledviny, štítná žláza
 • 6. Patofyziologie vnitřní sekrece IV – příštítná tělíska, vit. D, metabolismus kalcia a fosfátů a jeho poruchy, patologická remodelace kostí
 • 7. Host: Patofyziologie vnitřní sekrece V - Je inzulínová rezistence výhradně patologický proces?
 • 8. Patofyziologie hematopoetického systému I – etiopatogeneze hematologických malignit a prekanceróz (myelodysplastický syndrom, leukemie, lymfomy a mnohočetný myelom)
 • 9. Patofyziologie hematopoetického systému II – etiopatogeneze poruch primární a sekundární hemostázy (nejčastější hypo- a hyperkoagulační stavy), trombóza a embolizace v typických lokalizacích
 • 10. Host: Patofyziologie hematopoetického systému III - Regulace a poruchy metabolismu železa, etiopatogeneze vybraných typu anemií (sideropenie, chron. onemocnění), přetížení železem
 • 11. Patofyziologie pohybového systému (kosti, klouby a svaly) vč. revmatických onem. (artritidy při systémových autoimunitních nemocech), svalové dystrofie, sarkopenie aj.
 • 12. Patofyziologie nervového systému I - poruchy motorického systému (motoneurony, nervosvalová ploténka, extrapyramidový systém, mozeček)
 • 13. Patofyziologie nervového systému II – etiopatogenetické mechanismy u vybraných onemocnění CNS (demyelinizace, neurodegenerace, neuroinfekce)
 • 14. Poruchy homeostázy v kostce - dysbalance objemu, osmolarity, tonicity, ABR
 • 15. Patofyziologie věkově podmíněných změn, stárnutí, dlouhověkost, smrt
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 377 s. ISBN 9788024616889. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 379 s. ISBN 9788024617107. info
  doporučená literatura
 • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matthew Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2009. vii, 464. ISBN 9781416002291. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je ústní; student po přípravě odpovídá na 4 otázky, které si vylosuje z následujících okruhů:
Blok P: látka probraná během praktických cvičení
Blok O: obecná patofyziologie
Blok S1: oběhový, dýchací, vylučovací a nervový systém
Blok S2: zažívací, endokrinní, hematopoetický a muskuloskeletální systém
Studijním materiálem jsou skripta a podklady z praktických cvičení, povinná a příp. doporučená literatura a podklady z přednášek. Přihlíží se rovněž k výsledkům resp. bodovému zisku z testů v praktických cvičení.
Informace učitele
Přednášky se konají v aule UKB (A22)vždy ve středu 15:00-16:40.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.