VSOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Miloslav Gross (cvičící)
MUDr. Daniela Hoffmannová (cvičící)
MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
Bc. Veronika Kolaříková (pomocník)
Helena Kučerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blažena Parschová
Předpoklady
VSPF0622p Patologická fyziologie II && VSPA0622p Patolog. anatomie II - přednáš && VSIP0622c Interní propedeutika II - cvič && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - c || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie ) && ( VLIM051p Imunologie - přednáška || STIM051p Imunologie - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. den (Pondělí) Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Diapozitivy : Ucho I. Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) ORL FDN 3. den (Středa) ORL FDN 4. den (Čtvrtek) Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS Diapozitivy :Nos 5. den (Pátek) Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhzinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žlaz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Diapozitivy - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie. 6. den (Pondělí) Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie Endoskopie v ORL, demostrace instrumentaria. Video: N.S. Jones: Pediatric Microlaryngoscopy and Bronchoscopy. 7. den (Úterý) ORL FDN 8. den (Středa - 3,5 hodiny) Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
  • Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.