VSOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniela Hoffmannová (cvičící)
MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D. (cvičící)
Jaroslava Plavajka (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blažena Parschová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSOT7X1c/09: Út 20. 10. až St 21. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006, Čt 22. 10. až Po 26. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303; a Po 19. 10. 7:30–12:20 N02303, Út 27. 10. 7:30–12:20 N04006, St 28. 10. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/10: Út 6. 10. až St 7. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006, Čt 8. 10. až Po 12. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303; a Po 5. 10. 7:30–12:20 N02303, Út 13. 10. 7:30–12:20 N04006, St 14. 10. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/11: Út 22. 9. až St 23. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006, Čt 24. 9. až Po 28. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303; a Po 21. 9. 7:30–12:20 N02303, Út 29. 9. 7:30–12:20 N04006, St 30. 9. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/12: Út 12. 1. až St 13. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006, Čt 14. 1. až Po 18. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303; a Po 11. 1. 7:30–12:20 N02303, Út 19. 1. 7:30–12:20 N04006, St 20. 1. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/15: Út 17. 11. až St 18. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006, Čt 19. 11. až Po 23. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303; a Po 16. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 24. 11. 7:30–12:20 N04006, St 25. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/16: Út 3. 11. až St 4. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006, Čt 5. 11. až Po 9. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303; a Po 2. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 10. 11. 7:30–12:20 N04006, St 11. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSOT7X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patol.anatomie II - předn. && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. ) && ( VLIM051p Imunologie - přednáška || STIM051p Imunologie - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktika z otorhinolaryngologie a chir. hlavy a krku mají vést studenta k pratickému osvojení základních klinických vyšetřovacích metod, uvádí studenta do organizace kliniky - studenti se zúčastní ambulantní práce, klinických vizit i na operačním sále. Jsou zde zahrnuty problémy ušní chirurgie (včetně třmínkové), onkologie a funkční endonazální chirurgie (FESS).
Osnova
  • 1. den (Pondělí) Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Diapozitivy : Ucho I. Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) ORL FDN 3. den (Středa) ORL FDN 4. den (Čtvrtek) Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS Diapozitivy :Nos 5. den (Pátek) Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhzinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žlaz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Diapozitivy - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie. 6. den (Pondělí) Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie Endoskopie v ORL, demostrace instrumentaria. Video: N.S. Jones: Pediatric Microlaryngoscopy and Bronchoscopy. 7. den (Úterý) ORL FDN 8. den (Středa - 3,5 hodiny) Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
  • Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství
  • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  • Colour atlas of otorhinolaryngology :slide collection : The ear. Edited by Bruce Benjamin. 1st ed. London: Martin Dunitz, 1995. 200 diapoz. ISBN 1-85317-278-2. info
  • Manual of middle ear surgery :mastoid surgery and reconstructive procedures. Edited by Mirko Tos. [1st ed.]. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1995. xii, 432 p. ISBN 3-13-114901-9. info
  • BECKER, Walter, Hans Heinz NAUMANN, Carl Rudolf PFALTZ a Richard A. BUCKINGHAM. Ear, nose and throat diseases : a pocket reference. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583. ISBN 3136712021. info
  • TOS, Mirko. Manual of middle ear surgery :approaches, myringoplasty, ossiculoplasty and tympanoplasty. Stuttgart: Thieme, 1993. ix, 403 s. ISBN 3-13-112701-5. info
Metody hodnocení
Metody výuky: přednášky, semináře a praktická výuka (účast na vizitě, oper. sále, ambulanci, vyšetřování pacientů) doplněná o prezentace patologických stavu pomocí ppt. prezentace a videa. Na závěr prakctikých cvičení je udělován zápočet, celý předmět je na konci semstru ukončen ústní zkouškou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.