VSOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jan Hanák (cvičící)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Staněk (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Tóthová (cvičící)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (cvičící)
Jaroslava Plavajka (pomocník)
Jana Puklová (pomocník)
Bc. Ing. Martina Zatloukalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSOT7X1c/09: Po 30. 10. až St 1. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 2. 11. až Pá 3. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 6. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 7. 11. 7:30–12:20 N04006, St 8. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/10: Po 2. 10. až St 4. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 5. 10. až Pá 6. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 9. 10. 7:30–12:20 N02303, Út 10. 10. 7:30–12:20 N04006, St 11. 10. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/11: Po 18. 9. až St 20. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 21. 9. až Pá 22. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 25. 9. 7:30–12:20 N02303, Út 26. 9. 7:30–12:20 N04006, St 27. 9. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/12: Po 1. 1. až St 3. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 4. 1. až Pá 5. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 8. 1. 7:30–12:20 N02303, Út 9. 1. 7:30–12:20 N04006, St 10. 1. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/15: Po 13. 11. až St 15. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 16. 11. až Pá 17. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 20. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 21. 11. 7:30–12:20 N04006, St 22. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/16: Po 30. 10. až St 1. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 2. 11. až Pá 3. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 6. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 7. 11. 7:30–12:20 N04006, St 8. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/30: Po 13. 11. až Pá 24. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303
VSOT7X1c/31: Po 11. 12. až Pá 22. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303
VSOT7X1c/32: Po 16. 10. až Pá 27. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. ) && ( VLIM051p Imunologie - přednáška || STIM051p Imunologie - přednáška )&& VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Znalost teoretických disciplín, zvl. anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, chirurgické propedeutiky, lékařské mikrobiologie, klinické imunologie, farmakologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktika z otorhinolaryngologie a chir. hlavy a krku mají vést studenta k praktickému osvojení základních klinických vyšetřovacích metod, uvádí studenta do organizace kliniky - studenti se zúčastní ambulantní práce, klinických vizit i na operačním sále. Jsou zde zahrnuty problémy ušní chirurgie (včetně kocheárních implantací), chirurgie dutiny ústní, hltanu, hrtnu, štítné žlázy,funkční endonazální chirurgie (FESS) a výkonů na zevním krku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen - provést základní klinické otolaryngologické vyšetření - rozpoznat normální ORL nález - navrhnout další vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky - navrhnout základní léčbu onemocnění uší, nosu, hltanu, hrtanu a zevního krku
Osnova
  • 1. den (Pondělí) FNUSA Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Diapozitivy : Ucho I. Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) FNUSA Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí. Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS Diapozitivy: Nos 3. den (Středa) FNUSA Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žláz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Diapozitivy - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie, korekce sedlovitého nosu. Nemoci štítné žlázy. 4. den (Čtvrtek) FDN Vrozené vývojové vady ucha - typy postižení, možnosti chirurgické a protetické léčby. Ukázky na diapozitivech. Akutní středoušní zánět - etiologie, otoskopie- ukázky patologických nálezů, terapie, videoukázka provedení paracentézy. Komplikace zánětu středouší, terapie. Videoukázka - antromastoidectomie. Chronické záněty středouší se zaměřením na dětský věk - etiologie, diagnostika, terapie, videoukázka: zavedení tlak vyrovnávající trubičky, myringoplastika. Praktická výuka - nácvik otoskopie,účast při vyšetření pacienta v ambulanci, účast na operačním sále. 5. den (Pátek) FDN Nosohltan, hltan - se zaměřením na dětský věk: Hypertrofie adenoidních vegetací, vyšetření, diferenciální diagnostika, terapie. Ukázky na diapozitivech, video - adenotomie. Hypertrofie krčních tonsil, obstrukční sleep apnoe syndrom, vyšetření, terapie, videoukázka: tonsillotomia. Akutní a chronické záněty v oblasti krčních tonzil, etiologie, vyšetření, terapie, komplikace. Videoukázka: tonsillectomia. Praktická výuka: vyšetření nosohltanu, hltanu. 6. den (Pondělí) FNUSA Hrtan – anatomie, fyziologie, vyšetření, základní patologické nálezy. Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie. Endoskopie v ORL, demonstrace instrumentaria. 7. den (Úterý) ORL FDN Funkční endonasální chirurgie se zaměřením na dětský věk: vrozené vývojové vady, operace atrézie choan, dacryocystorhinostomie - videoukázky. Vývoj paranasálních dutin, akutní a chronické záněty, komplikace a jejich řešení.Videoukázky. Cizí tělesa v ORL : rozdělení, vyšetření, metody extrakce, bronchoskopie, ezofagoskopie, videoukázky. Praktická výuka: vyšetření hrtanu , hypofaryngu, přední rhinoskopie, zevní krk. 8. den (Středa) FNUSA Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
    povinná literatura
  • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
    doporučená literatura
  • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. ISBN 9788020429001. info
  • Behrbohm H., Kaschke O., Nawka T., Swift A.: Ear, Nose and Throat Diseases, with Head and Neck Surgery. Thieme Medical Publishers Inc.: New York 2009. 461 s, ISBN 978-3-13-671203-0
  • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  • Šlampa P., Smilek P. a kol.: Nádory hlavy a krku. Praha, Mladá fronta 2016. 261s.
Výukové metody
Seminář (přednáška), praktický nácvik ORL vyšetření, videoprezentace, stáž na pracovišti lůžkovém a operačním sále.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace, sledování operací na operačním sále. Závěrečné hodnocení - student prokáže schopnost vyšetřit pacienta a rozpoznat normální nález.
Informace učitele
K výuce je zapotřebí plášť, přezůvky. Výuka probíhá v posluchárně v budově A - hlavní budova z Pekařské ulice, ve 2. patře a na ostatních pracovištích KOCHHK. Začátek stáží ve FNUSA je vždy v 7:30hod. V případě absence se nahrazuje stáž po domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.