VSOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hana Binková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (cvičící)
Jaroslava Plavajka (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (cvičící)
Eva Podborská (pomocník)
Bc. Ing. Martina Zatloukalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Podborská
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSOT7X1c/09: Po 2. 11. až St 4. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 5. 11. až Pá 6. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 9. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 10. 11. 7:30–12:20 N04006, St 11. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/10: Po 5. 10. až St 7. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 8. 10. až Pá 9. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 12. 10. 7:30–12:20 N02303, Út 13. 10. 7:30–12:20 N04006, St 14. 10. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/11: Po 21. 9. až St 23. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 24. 9. až Pá 25. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 28. 9. 7:30–12:20 N02303, Út 29. 9. 7:30–12:20 N04006, St 30. 9. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/12: Po 11. 1. až St 13. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 14. 1. až Pá 15. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 18. 1. 7:30–12:20 N02303, Út 19. 1. 7:30–12:20 N04006, St 20. 1. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/15: Po 16. 11. až St 18. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 19. 11. až Pá 20. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 23. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 24. 11. 7:30–12:20 N04006, St 25. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/16: Po 2. 11. až St 4. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 5. 11. až Pá 6. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 9. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 10. 11. 7:30–12:20 N04006, St 11. 11. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSOT7X1c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSOT7X1c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. ) && ( VLIM051p Imunologie - přednáška || STIM051p Imunologie - přednáška )&& VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Znalost teoretických disciplín, zvl. anatomie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktika z otorhinolaryngologie a chir. hlavy a krku mají vést studenta k praktickému osvojení základních klinických vyšetřovacích metod, uvádí studenta do organizace kliniky - studenti se zúčastní ambulantní práce, klinických vizit i na operačním sále. Jsou zde zahrnuty problémy ušní chirurgie (včetně třmínkové), onkologie a funkční endonazální chirurgie (FESS).
Osnova
 • 1. den (Pondělí) FNUSA Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Diapozitivy : Ucho I. Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) FNUSA FDN Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí. Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS Diapozitivy :Nos 3. den (Středa) FNUSA Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žláz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Diapozitivy - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie, korekce sedlovitého nosu. Nemoci štítné žlázy. 4. den (Čtvrtek) FDN Vrozené vývojové vady ucha - typy postižení, možnosti chirurgické a protetické léčby. Ukázky na diapozitivech. Akutní středoušní zánět - etiologie, otoskopie- ukázky patologických nálezů,terapie,videoukázka provedení paracentézy. Komplikace zánětu středouší, terapie. Videoukázka - antromastoidectomie. Chronické záněty středouší se zaměřením na dětský věk - etiologie, diagnostika, terapie, videoukázka: zavedení tlak vyrovnávající trubičky,myringoplastika. Praktická výuka - nácvik otoskopie,účast při vyšetření pacienta v ambulanci, účast na operačním sále. 5. den (Pátek) FDN Nosohltan , hltan - se zaměřením na dětský věk: Hypertrofie adenoidních vegetací, vyšetření, diferenciální diagnostika, terapie. Ukázky na diapozitivech, video - adenotomie. Hypertrofie krčních tonsil, obstrukční sleep apnoe syndrom, vyšetření,terapie, videoukázka: tonsillotomia. Akutní a chronické záněty v oblasti krčních tonzil, etiologie, vyšetření, terapie, komplikace. Videoukázka: tonsillectomia. Praktická výuka: vyšetření nosohltanu, hltanu. 6. den (Pondělí) FNUSA Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie. Endoskopie v ORL, demonstrace instrumentaria. Video: N.S. Jones: Pediatric Microlaryngoscopy and Bronchoscopy. 7. den (Úterý) ORL FDN Funkční endonasální chirurgie se zaměřením na dětský věk: vrozené vývojové vady, operace atrézie choan, dacryocystorhinostomie - videoukázky. Vývoj paranasálních dutin, akutní a chronické záněty, komplikace a jejich řešení.Videoukázky. Cizí tělesa v ORL : rozdělení,vyšetření, metody extrakce,bronchoskopie, ezofagoskopie, videoukázky. Praktická výuka: vyšetření hrtanu , hypofaryngu, přední rhinoskopie, zevní krk. 8. den (Středa) FNUSA Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  doporučená literatura
 • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
 • SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3. info
 • Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství
 • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. ISBN 9788020429001. info
 • UCHYTIL, Bořivoj. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. ISBN 8072541900. info
 • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
 • Colour atlas of otorhinolaryngology :slide collection : The ear. Edited by Bruce Benjamin. 1st ed. London: Martin Dunitz, 1995. 200 diapoz. ISBN 1-85317-278-2. info
 • Manual of middle ear surgery :mastoid surgery and reconstructive procedures. Edited by Mirko Tos. [1st ed.]. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1995. xii, 432 p. ISBN 3-13-114901-9. info
 • BECKER, Walter, Hans Heinz NAUMANN, Carl Rudolf PFALTZ a Richard A. BUCKINGHAM. Ear, nose and throat diseases : a pocket reference. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583. ISBN 3136712021. info
Výukové metody
Seminář (přednáška), praktický nácvik ORL vyšetření, videoprezentace, stáž na pracovišti lůžkovém a operačním sále.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace, sledování operací na operačním sále. Závěrečné hodnocení - student prokáže schopnost vyšetřit pacienta a rozpoznat normální nález.
Informace učitele
K výuce je zapotřebí plášť, přezůvky. Výuka probíhá v posluchárně v budově A - hlavní budova z Pekařské ulice, ve 2. patře. Začátek stáží ve FNUSA je vždy v 7:30hod. V případě absence se nahrazuje stáž po domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.