VLON091c Klinická onkologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, PhD. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
MUDr. Vladimír Spurný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Eva Čechmanová (pomocník)
Ing. Daniela Kodytková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLON091c/09: Po 24. 5. až Pá 28. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02901
VLON091c/10: Po 10. 5. až Pá 14. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02901
VLON091c/11: Po 26. 4. až Pá 30. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02901
VLON091c/12: Po 12. 4. až Pá 16. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02901
VLON091c/16: Po 7. 6. až Pá 11. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N02901
VLON091c/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VSLE7X1p Lékařská etika 2-přednáška && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && ( VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VSOT7X1p ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou porozumět základům onkologie, osvojit si všechny znalosti a dovenosti, které jsou nutné, aby maligní onemocnění vůbec nevzniklo. Dále znalosti, které jsou nutné k tomu, aby maligní onemocnění, pokud již vznikne, bylo včas rozpoznáno neboli diagnostikováno a aby byl nemocný včak předán k odborné léčbě. Informace o léčbě jsou předkládány jen rámcové, nebot podrobné informace o léčbě musí znát jen specialisté, léčící tyto nemocné, zatímco rozpoznat onemconění musí umět všichni lékaři. Lékaři nespecializovaní na onkologii musí umět také poskytovat komplexní symptomatickou a paliativní péči a musí umět léčit komplikace, které způsobují maligní nemoci anebo léčba maligních nemocí.
Osnova
  • Etiopatogeneze maligních onemocnění, nejčastější nádory, stanovení diagnózy maligního onemocnění. Farmakologická léčba maligních chorob. Radioterapie. Transplantace krvetvorné tkáně. Psychologie nemocných se zhoubnými chorobami, příbuzných a ošetřujícího personálu. Základní informace o nejčastějších nádorech: nádory plic, zažívacího traktu, urologické a gynekologické tumory. Přehled maligních krevních chorob.
Literatura
  • paliativní medicina
  • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : přehled maligních hematologických nemocí. 2., dopl. a zcela přeprac. Praha: Grada, 2008. 390 s.,x. ISBN 9788024725024. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 314 s. ISBN 9788072624539. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Obecná onkologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 442 s. ISBN 80-210-3574. info
  • ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 648 s. ISBN 80-247-0896-5. info
  • VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. In Paliativní medicína. GRADA: Grada, 2004. s. 331-338, 8 s. 2. ISBN 80-247-0279-7. info
  • ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha Publishing: Grada, 2003. 788 s. ISBN 80-247-0677-6. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Speciální onkologie. Brno: MU Brno, 2002. 542 s. ISBN 80-210-2826-2. info
Metody hodnocení
Výuka onkologie pro studenty lékařských je zakončena zápočtem po stážích a zkouškou zatímco výuka pro studenty nalékařských magisterských oborů je zakončena pouhým zápočtem.
Informace učitele
Přednášky probíhají v posledních letech probíhá v posluchárně Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kompci (MOU), nutno sledovat aktuální rozvrh,plantý pro aktální semestr nebo se informvoat na sekretáriátě na MOU 54313-1111. Stáže z onkologie probíhají také na Masarykově onkologickém ústavu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.