BOBP0521 Bakalářská práce I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Klinika nemocí očních a optometrie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Pá 12:00–14:00 N02902
Předpoklady
BONR0442c Nauka o refrakci II - cv. && BOOP0422c Optické přístroje II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podmínky pro zadání a zpracování bakalářské práce jsou stanoveny ústavem nebo klinikou odpovědnou za výuku příslušného bakalářského studijního programu Zpracovanou bakalářskou práci předloží student na studijní oddělení děkanátu k registraci v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. K obhajobě bakalářské práce vypracuje vedoucí práce a její oponent(i) posudky předložené práce. Student musí být s posudky seznámen nejpozději tři dny před obhajobou. Obhajoba bakalářské práce je součástí SZZ
Osnova
  • Technická optika, optické přístroje 1. refrakce u jednoduchých sférických nebo rovinných útvarů, index lomu, optická lomivost, průchod paprsku, uzlový bod, příčné a uhlové zvětšení 2. tenké čočky 3. tlusté čočky 4. vady čoček 5. hloubka ostrosti 6. sférické a torické čočky, hranolový efekt 7. hranoly 8. zrcadla 9. optické přístroje (dalekohledy, mikroskopy, lupy, fotografické přístroje) 10. oftalmologické přístroje (oftalmoskopy, skiaskop, fokometr, štěrbinová lampa, keratometr, refraktometr, diagnostické čočky) 11. polarizované světlo, kvalita zobrazení, rozlišovací schopnost Vyšetření a korekce refrakčních vad 1. určení správné refrakce 2. myopie, hypermetropie, astigmatismus 3. afakia 4. optické charakteristiky brýlových čoček, materiály, korekce svalové nerovnováhy 5. absorpční čočky 6. bifokální a multifokální brýle 7. pracovní ochranné brýle 8. vyšetření barevného vidění, zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti 9. tvrdé a měkké kontaktní čočky, indikace a kontraindikace použití, péče o kontaktní čočku 10. měření nitroočního tlaku a vyšetření zorného pole na perimetru a kampimetru Poruchy vidění a nemoci oka 1. anatomie oka 2. zraková dráha 3. optické vlastnosti oka 4. prostorové vidění 5. poruchy binokulárního vidění 6. barvocit 7. choroby víček: anomálie, poruchy tvaru a postavení, obrna svěrače víček, záněty okrajů, tumory 8. choroby spojivky: záněty, reakce na fyzikální a chemické podráždění, degenerace 9. choroby slzné žlázy a odvodných slzných cest: záněty, slzení, syndrom suchého oka, záněty váčku a kanálků, nádory. Význam slzného filmu 10. záněty rohovky, degenerace rohovky, vývojové anomálie 11. katarakta, změny polohy čočka, afakia, artefakie, korekce 12. choroby sklivce: ztekucení, zkalení, hemoftalmus 13. cévní postižení sítnice, hypertense, diabetická retinopatie, odchlípení sítnice 14. glaukom: vyšetřovací metody, glaukom s otevřeným úhlem, glaukom s uzavřeným úhlem 15. poruchy akomodace, konvergence 16. presbyopie 17. zvětšující pomůcky pro slabozraké
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.