ZLHE0711c Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLHE0711c/21: Po 25. 1. 8:00–13:00 A21/107, Út 26. 1. 8:00–13:00 A21/107, St 27. 1. 8:00–13:00 A21/107, Čt 28. 1. 8:00–13:00 A21/107, Pá 29. 1. 8:00–13:00 A21/107
ZLHE0711c/22: Po 19. 10. 8:00–13:00 A19/113, Út 20. 10. 8:00–13:00 A19/113, St 21. 10. 8:00–13:00 A19/113, Čt 22. 10. 8:00–13:00 A19/113, Pá 23. 10. 8:00–13:00 A19/113
Předpoklady
ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && ( ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. || ZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. ) && ( ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. || ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška ) && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Pre-rekvizity dle studijního řádu, povinné semináře, testy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu budou studenti ovládat způsoby vyšetřování výživových zvyklostí, ergonomické principy řešení pracovních míst zubních lékařů a jednoduchá tělesná cvičení ke zmírnění nefyziologického zatížení při práci v zubní ordinaci. Budou schopni poskytnout primárně preventivní poradenství zaměřeného na zubní zdraví. Budou znát způsoby motivace kuřáků k zanechání kouření a možnosti odborné podpory léčby závislosti na kouření;>p< Budou znát nejčastější respirační onemocnění a specifika ohrožení zubních lékařů nemocnými pacienty. Budou chápat a prakticky realizovat správné postupy při dekontaminaci, deinfekci a sterilizaci lékařských instrumentů kontaminovaných biologickým materiálem. Budou rozumět a realizovat opatření proti nemocničním nákazám.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti:
- ovládat způsoby vyšetřování výživových zvyklostí, ergonomické principy řešení pracovních míst zubních lékařů a jednoduchá tělesná cvičení ke zmírnění nefyziologického zatížení při práci v zubní ordinaci.
- Budou schopni poskytnout primárně preventivní poradenství zaměřeného na zubní zdraví.
- Budou znát způsoby motivace kuřáků k zanechání kouření a možnosti odborné podpory léčby závislosti na kouření;
- Budou znát nejčastější respirační onemocnění a specifika ohrožení zubních lékařů nemocnými pacienty.
- Budou chápat a prakticky realizovat správné postupy při dekontaminaci, deinfekci a sterilizaci lékařských instrumentů kontaminovaných biologickým materiálem.
- Budou rozumět a realizovat opatření proti nemocničním nákazám.
Osnova
 • Semináře, praktika a terénní praxe:
 • KOUŘENÍ A ZDRAVÍ: kouření jako nejvýznamnější jednotlivý preventabilní rizikový faktor předčasné nemocnosti a úmrtnosti. Bezdýmý tabák. Následky nedobrovolné expozice cigaretovému kouři. Kouření a zubní zdraví (zubní kaz, parodontitis, nádory v dutině ústní): epidemiologie a mechanismy účinků.
 • ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE: Závislost na kouření jako psychiatrické onemocnění. Program 4P (4A)
 • VÝŽIVOVÁ SPOTŘEBA, VÝŽIVOVÝ STAV: Metody anamnestického hodnocení krátkodobé (recall) a dlouhodobé (výživové zvyklosti) výživové spotřeby u jednotlivců i v populačních studiích. Metody laboratorních šetření. Antropometrické, klinické a laboratorní metody hodnocení markerů výživového stavu se zvláštním zaměřením na dutinu ústní.
 • VÝZNAMNÉ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY: Program SZO "Zdraví 21", jeho cíle v primární prevenci a v zubním zdraví. Programy na LF MU: 5x denně, Elixír M, Výživová pyramida, Normální je nekouřit, Kouření a já.
 • Terénní praxe: HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ: studenti vysvětlí žákům základních škol příčiny zubního kazu a parodontózy a s pomocí názorných pomůcek naučí děti správným technikám péče o zuby.
 • PRACOVNÍ RIZIKA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ: toxikologie rtuti.
 • INFEKČNÍ EPIDEMIOLOGIE:
 • Specifická imunoprofylaxe - aktivní a pasivní imunizace.
 • Epidemiologie nemocničních zařízení.
 • Respirační nákazy.
Literatura
  doporučená literatura
 • CHLÍBEK, Roman. Očkování dospělých. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 455 stran. ISBN 9788020446244. info
 • MATOUŠKOVÁ, Ivanka a Eva SEDLATÁ JURÁSKOVÁ. Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 126 stran. ISBN 9788027100774. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • BERAN, Jiří a Jiří HAVLÍK. Lexikon očkování. Praha: Maxdorf, 2008. 352, 4. ISBN 9788073451646. info
  neurčeno
 • Provazník K aj: Manuál prevence v lékařské praxi. 3.LF UK Praha, SZÚ Praha, 2003, 2004
Výukové metody
Praktická cvičení na základě teoretických znalostí.
Metody hodnocení
Kontrola praktických úkolů, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLHE0711c