ZLOP0521p Orální patologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Sylva Hotárková (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Velecký (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
MUDr. Michal Hendrych (cvičící)
Markéta Grozertová (pomocník)
Mgr. Iva Holušová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7. 10. 13:30–15:10 N01008, St 21. 10. 13:30–15:10 N01008, St 4. 11. 13:30–15:10 N01008, St 18. 11. 13:30–15:10 N01008, St 2. 12. 13:30–15:10 N01008, St 16. 12. 13:30–15:10 N01008, St 13. 1. 13:30–15:10 N01008
Předpoklady
ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( ZLBC041p Biochemie II - přednáška || ZLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ( ZLAN0333p Anatomie III - předn. || ZLAN0222p Anatomie II - přednáška ) && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. )
ZLFY0422p && ZLBC041p && ZLAN0333p && ZLHE0322p && (ZLLT0222s || ZLLT0222p) && ZLET021p && ZC041
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
studovat příčiny a projevy orálních onemocnění
aplikovat znalosti základních patologických procesů (regresivních a progresivních změn, zánětů, poruch imunitních reakcí, onkogeneze, genetického podkladu onemocnění) na onemocnění orofaciální oblasti
osvojení si makroskopických a mikroskopických korelátů onemocnění orofaciální oblasti
osvojení si základní klasifikace nenádorových a nádorových onemocnění orofaciální oblasti
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základním patologických procesům (regresivním a progresivním změnám, zánětům, poruchám imunitních reakcí, onkogenezi, genetickému podkladu onemocnění)aplikovaných na onemocnění orofaciální oblasti
- bude znát základní klasifikace nenádorových i nádorových onemocnění orofaciální oblasti
- bude znát základní etiopatogenezu, makroskopické a mikroskopické koreláty nádorových i nenádorových onemocnění orofaciální oblasti, jejich základní klinické projevy a komplikace
Osnova
 • Poruchy vývoje dutiny ústní a chrupu (vývojové defekty orální a maxilofaciální oblasti)
 • Onemocnění tvrdých zubních tkání – abnormality zubů
 • Slizniční léze dutiny ústní s charakteristickým aspektivním nálezem – bělavé a pigmentované léze
 • Slizniční léze dutiny ústní s charakteristickým aspektivním nálezem – puchýřnaté slizniční změny
 • Slizniční léze dutiny ústní s charakteristickým aspektivním nálezem – slizniční afekce ulcerózní, fistulující a pablánové
 • Zubní kaz
 • Onemocnění pulpy
Literatura
  povinná literatura
 • WOTKE, Jiří. Patologie orofaciální oblasti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 335 s. ISBN 80-7169-975-6. info
  doporučená literatura
 • SOAMES, J. V. a J. C. SOUTHAM. Oral pathology. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. xii, 278. ISBN 0198527942. info
Výukové metody
Orální patologie je vyučována formou přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je zakončený ústní zkouškou zahrnující okruh témat z orální patologie. Okruhy témat mají studenti k dispozici předem. Student odpovídá na jednu otázku z okruhu témat. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ústně interaktivně ověřovány v rámci přednášek.
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na pracovišti I. PAÚ, kde výuka probíhá.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLOP0521p