aZLDV0711c Dermatovenerologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Březinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petra Fialová (přednášející)
MUDr. Alena Vičíková (přednášející)
MUDr. Anna Žáková (přednášející)
MUDr. Lucia Janíčková (přednášející)
MUDr. Terézia Thomová (cvičící)
MUDr. Alexandra Bodnárová (cvičící)
MUDr. Monika Hebnarová (cvičící)
MUDr. Lukáš Hudec (cvičící)
MUDr. Hana Charvátová (cvičící)
MUDr. Miriam Kantová (cvičící)
MUDr. Klára Nevřalová (cvičící)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLPA0622c Patologie II - cvičení && aZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ( ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. || aZLLM0522p Lék.oral.mikrobiologie II -př. ) && ( aZLIP061p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && aZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Essential knowledge anathomy, physiology, histopathology and biochemistry in relation to the skin. Ability to work with patient and medical files, differential diagnose and algorithm of therapy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Identification with clinical practice in dermatovenereology. Basic of morphology and investigation paradigmas. Mucous membrane changes in some dermatoses. Investigations in in-patients in dermatology department.
Výstupy z učení
The student will be able:
- to individual work with patient,
- to interpret of pathological skin and mucous membrane findings, differential diagnose in principal groups of skin and venereal diseases,
- to propose investigation and therapy.
Osnova
  • Ist Day: Examinations in Veneorology. Clinical Dermatology.
  • IInd Day: Clinical Dermatology. Evaluation of Clinical Findings in Patients.
  • IIIrd Day: Clinical Dermatology. Evaluation of Clinical Findings in Patients. Practical Aspects of Eczema Diseases and Their Differential Diagnostics.
  • IVth Day: Clinical Dermatology. Evaluation of Clinical Findings in Patients.
  • Vth Day: Clinical Dermatology. Evaluation of Clinical Findings in Patients. Autoimmune Diseases of Connective Tissue.
  • VIth Day: Elaboration of Case Record. Evaluation of Clinical Findings in Patients.
  • VIIth Day: Evaluation of Case Record. Final Evaluation of the Student. Credit.
Literatura
Výukové metody
Classwork is provided by the combined way through presentations, bedside teaching, seminars with the discussion.
Metody hodnocení
Giving the course-unit credit is conditioned by 100% attendance of lessons and by ellaborated case record. Credit. Control of knowledge by teachers and by supervisor/head of the department.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Průběžné doplňování doporučené literatury, konzultace nad rámec povinné výuky u pověřených učitelů možné.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.