BOPR0343 Optická praktika III

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/4. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Bc. Libuše Nováková Knollová (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOPR0242 Optická praktika II && BOFO0232p Fyzikální optika II - před. && BOBO0221p Brýlová optika I - před. && BOGO0222p Geometrická optika II - před. && BOGO0222c Geometrická optika II - cv. && BOAF0232p Anatom.a fyziol. oka II-př. && BOAF0232c Anatom.a fyziol. oka II-cv.
BOPR0242 && BOFO0232p && BOBO0221p && BOGO0222p && BOGO0222c && BOAF0232p && BOAF0232c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení bude student schopen prakticky zhotovit korekční pomůcky v rozsahu vyžadovaném v provozovně oční optiky. Ovládá měření vstupních parametrů před zhotovením korekční pomůcky, centrování brýlových čoček a jejich zábrus, vsazování brýlových čoček do obrub, anatomickou úpravu brýlí, taxaci předpisů, vyplnění pracovní karty, vysvětlí položky v ceníku VZP i firemních cenících, navrhne komplexně korekci, dokáže zdůvodnit výběr korekčního členu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto cvičení bude student schopen:
- prakticky zhotovit korekční pomůcky v rozsahu vyžadovaném v provozovně oční optiky.
Osnova
 • zjišťování vstupních údajů před zhotovením korekční pomůcky
 • centrování brýlových čoček a jejich zábrus
 • vsazování
 • brýlových čoček do obrub
 • automatická úprava brýlí
 • taxace předpisů
 • sepsání pracovního sáčku
 • vyhledávání v ceníku VZP
 • informace k protokolům
Literatura
  povinná literatura
 • Scripta: Mgr. M. Rutrle - Brýlová technika a estetika, IDVPZ Brno
 • Najman, Ladislav: Dílenská praxe očního optika, IDVPZ Brno, 2001, 1. vydání, ISBN 80-7013-328-7.
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Podmínkou pro přistoupení k zápočtu je správné změření vrcholové lámavosti a dalších optických parametrů optické korekční pomůcky. V posledním vyučovacím bloku student určí parametry u 5 korekčních pomůcek v časovém rozsahu do 30 min. Zápočet se sestává ze zábrusu brýlových čoček do brýlové obruby dle zadání, opravy brýlí, taxace předpisu, sepsání zakázky. To vše v limitu do 3 hodin (180 min.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BOPR0343