VVb017 Ateliér klauzura

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVb017/01: St 11:00–11:50 učebna 13, P. Kamenický
VVb017/02: St 11:00–11:50 učebna 14, B. Rozbořil
VVb017/03: St 11:00–11:50 učebna 15, M. Smetana
VVb017/04: St 11:00–11:50 učebna 16, O. Navrátil
VVb017/05: St 11:00–11:50 učebna 18A, M. Kovářová
VVb017/06: St 11:00–11:50 učebna 18B, J. Francová
VVb017/07: St 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, V. Havlík
VVb017/08: St 11:00–11:50 učebna 9, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je pouze pro studenty 3. ročníku mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Závěrečné ověření tvůrčích schopností studenta a uzavření souboru praktické výuky v bakalářské formě studia, které je postaveno na celosemestrální realizaci individuálně zadaných projektů. Studenti mohou zvolit jakékoliv výtvarné disciplíny a jejich kombinace podle vlastních priorit v úrovni absolvované praktické výuky (kresba, grafika, malba, prostorová tvorba, grafický design, nová média, výtvarná akce) Výstupem bude veřejná prezentace jednotlivých projektů a souborů prací v rozsahu stanoveném při zadání práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvolit adekvátní výtvarné vyjadřovací prostředky v návaznosti na zvolené téma
- veřejně prezentovat svůj projekt a soubor prací
Osnova
 • Závěrečné ověření tvůrčích schopností studenta a uzavření souboru praktické výuky v bakalářské formě studia, které je postaveno na celosemestrální realizaci individuálně zadaných projektů.
 • zadání individuálních témat a projektů
 • stanovení osobní strategie realizace, formální a materiálové doporučení
 • průběžné konzultace
 • realizace souboru prací
 • veřejná prezentace výstupů, komisionální hodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • CÍSAŘ, Karel. Abeceda věcí : poznámky k modernímu a současnému umění. Vydání první. Praha: UMPRUM, 2014. 254 stran. ISBN 9788086863702. info
 • LINDAUROVÁ, Lenka. Mezera : mladé umění v Česku 1990-2014. Vydání první. V Praze: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014. 542 stran. ISBN 9788090531734. info
 • BEKOVÁ, Monika a Jana MUSILOVÁ. Umění ve veřejném prostoru : série řízených rozhovorů s teoretiky umění a umělci : Žižka, Koleček, Zet, Šedá, Kohout, Klodová, Dick. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. 126 stran. ISBN 9788024440781. info
 • KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Edited by Petr Wittlich, Translated by Anita Pelánová. Vyd. 2., nezměn. Praha: Triáda, 2009. 133 s. ISBN 9788087256084. info
 • GUARDINI, Romano. O podstatě uměleckého díla. Edited by Walter Zahner, Translated by Karel Šprunk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2009. 165 s. ISBN 9788087256039. info
  doporučená literatura
 • České ateliéry: 71 umělců současnosti. (2005). České ateliéry: 71 umělců současnosti (1. vyd.). Praha: Art CZ.
 • Objekt. Translated by Václav Janoščík - Zdeněk Havlíček. Vydání první. Praha: Kvalitář, s.r.o., 2015. 215 stran. ISBN 9788026086390. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Dana CHATRNÁ a Jiří MACHALICKÝ. Tak teď tu : komplementární svět Dalibora Chatrného. První vydání. Brno: Barrister & Principal, 2015. 431 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-039-4. URL info
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění : poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film). Vydání první. Praha: Tranzit.cz, 2014. 207 stran. ISBN 9788087259283. info
 • Dokumentace umění. Edited by Jan Krtička - Jan Prošek. Vydání první. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2013. 133 stran. ISBN 9788074146329. info
 • OBRIST, Hans Ulrich. Stručná historie kurátorství. V českém jazyce vydání p. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje, 2012. 201 stran. ISBN 9788070561676. info
 • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Vyd. 1. V Praze: Argo, 2000. 259 s. ISBN 8070351551. info
Výukové metody
• teoretická a praktická příprava
• individuální práce na zadaném tématu
• konzultace
Metody hodnocení
• komisionálně hodnocená veřejná prezentace jednotlivých projektů a souborů prací ve stanoveném rozsahu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb017