SZ6016 Metodika respektující výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6016/01: Po 10:00–11:50 učebna 27, J. Nehyba
SZ6016/02: Po 14:00–15:50 učebna 33, J. Nehyba
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 47/48, pouze zareg.: 1/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/48
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se zaměřuje na praktické seznámení s nejrůznějšími koncepty respektující výchovy. Jde v něm o vyzdvižení praktických nástrojů pro výchovnou činnost, které jsou často opřeny o nejrůznější (teoreticky ukotvené) převážně komunikační modely a koncepty (já-výrok, přirozené a umělé důsledky, metoda bez poražených, a podobně). Zároveň v semináři bude každý student mít možnost zaujmout kritické stanovisko k představovaným metodám a konceptům respektující výchovy. Jádro semináře leží v zprostředkování sebezkušenosti s těmito technikami.
Výstupy z učení
Výstupy předmětu: - Studenti znají nejdůležitější koncepty respektující výchovy (Indikátor: ověření bude probíhat v každé hodině, kde budeme reflektovat minulou hodinu) - Studenti mají reálnou zkušenost na sobě s jednotlivými technikami respektující výchovy (Indikátor: aktivní účast na seminářích). - Aplikují vybrané techniky respektující výchovy ve svém životě mimo kontext semináře (Indikátor: Pozorování při reflexi o průběžných praktických úkolech mezi semináři) - Mají utvořený postoj k tématu respektující výchovy (Indikátor: pozorování při závěreční reflexi v semináři)
Osnova
 • Osnova: 1. Hranice ve výchově (nastavování pravidel, hranic) – J. Rogge 2. Škola bez poražených – T. Gordon: Komu náleží problém, seznámení s třemi metodami řešení konflitků. 3. Respektovat a být respektován – česká verze respektující výchovy (P. Kopřiva) 4. Nenásilná komunikace ve výchově: Já-výrok jako forma efektivní komunikace v konfliktní situaci a i jako forma ocenění, identifikace potřeb učitele a žáka 5. Nerespektující komunikace ve výchově (No Excuses Charter Schools (školy bez výmluv), kazuistika A. Chua a jejího přístupu „tygří výchova“) 6. Jak na disciplínu pomocí klidné výchovy – sociální neurověda ve výchově (D. Siegel) 7. Summerhill – radikální demokracie ve škole 8. Rozdíl mezi umělými a přirozenými důsledky výchovy, základní potřeby dětí – výchova dle R. Dreikurse 9. Teorie solení – konfúzní a provokativní techniky ve výchově (inspirace od F. Farelly, M. H, Ericksona) 10. Psychoterapeutické inspirace pro řešení výchovných problémů: jak budovat dětské dovednosti (B. Furman) jak k výchově přistupovat kolaborativně (M. Selekman)
Literatura
  povinná literatura
 • • GORDON, Thomas. Škola bez poražených: řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi. Praha: Malvern, 2015. ISBN: 978-80-7530-006-5.
 • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Translated by Norma Garcíová. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012, 221 s. ISBN 9788026201410. info
  neurčeno
 • • FURMAN, B. (ed.) Kids‘ skills in Action: Stories of playful and practical solution-finding with children. Bendigo: St. Luke’s Innovative Resources, 2010.
 • • CHUA, Amy. Bojová pieseň tigrej matky. Bratislava: Premedia, 2013. ISBN: 9788089594528
 • Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2015). Klidná výchova k disciplíně. V Praze: Triton.
 • • DREIKURS, Rudolf a Vicki SOLTZ. Deti ako výzva. 2. vyd. Bratislava: Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť, 2012, 293 s. ISBN 9788097086909.
 • • ALDORT, Naomi. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Vyd. 1. Praha: Práh, 2010. 227 s. ISBN 978-80-7252-287-3.
 • Duckworth, A. (2017). Grit: The power of passion and perseverance. New York: Scribner
 • • DREIKURS, Rudolf a Loren GREY. Logické dôsledky: praktická príručka ako učiť deti a dospievajúcu mládež zodpovednému správaniu. 1. vyd. Nové Zámky: Psychprof, spol. s.r.o., 1997, 171 s. ISBN 80-967148-7-2.
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill : příběh první demokratické školy na světě. Edited by Albert Lamb, Translated by Viktor Jurek. 1. vyd. Praha: PeopleComm, 2013, 348 s. ISBN 9788090489059. info
 • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008, 286 stran. ISBN 9788090403000. info
 • ROGGE, Jan-Uwe. Děti potřebují hranice. Translated by Alžběta Sirovátková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 131 s. ISBN 9788073673307. info
 • FRANKE-GRICKSCH, Marianne. "Patříš k nám!" : rodinné konstelace s dětmi. Translated by Marcela Freyová. 1. vyd. Praha: Shambhala, 2006, 163 s. ISBN 9788023969542. info
Výukové metody
Metody: Hraní rolí, komunikační nácvik jednotlivých technik respektující výchovy, skupinová diskuze nad technikami a filozofií respektující výchovy.
Metody hodnocení
Dvě možnosti ukončení: reflexe nad jednou z knih z literatury (co mi kniha přinesla, s čím souhlasím, co vidím jinak a proč) nebo rozbor jedné své aplikované techniky respektující výchovy. Doporučený návod pro rozbor: 1. Popsat situaci: jak to probíhalo 2. Analýza situace, kde je vidět předkládaný přístup 3. Co si z toho odnáším. Rozsah minimálně 3 strany. Odevzdávání průběžných úkolů do odevzdávárny v informačním systému (cca 3 až 5 úkolů).
Informace učitele
To gain a credit, a student is required to actively participace in the seminars and submit the assigned tasks.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6016