SZ6118 Učíme (se) v kruhu

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Dittingerová (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6118/01: každé liché úterý 14:00–17:50 učebna 22, M. Kurowski
SZ6118/02: Pá 22. 3. 9:00–17:50 učebna 53, So 23. 3. 9:00–17:50 učebna 39, Pá 26. 4. 9:00–11:50 učebna 24, 13:00–17:50 učebna 33, E. Dittingerová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 43/44, pouze zareg.: 3/44, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/44
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje praxi poradních kruhů (angl. Way of Council), kterou lze velmi smysluplně využít ve školním prostředí. Jedná se o způsob práce se skupinou založený na nehierarchických formách partnerské komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Jde o specifickou praxi nejčastěji realizovanou v kruhovém uspořádání, která přináší účastníkům inspiraci, nové pohledy, zkušenosti, porozumění, přispívá k řešení konfliktů, či ke skupinovému rozhodování. Od jiných forem kruhových praxí se poradní kruh liší např. varietou forem, záměry, rolí facilitátora, apod. Poradní kruh nabízí bezpečný rámec pro sociální a emocionální rozvoj žáků i sdílení vzdělávacích obsahů. Cíle předmětu: 1. Poznání historie kruhových praxí, vymezení aplikace v nejrůznějších typech prostředí. 2. Představení a realizace různých forem poradních kruhů. Pochopení a zhodnocení, na základě vlastní zkušenosti, role účastníka, svědka a facilitátora v souvislosti s pedagogickou profesí. 3. Využití poradních kruhů v případě definování učebních obsahů, předávání a zpracovávání kurikula, hodnocení porozumění, stanovování záměrů a oslavování úspěchů. 4. Posouzení vhodné formy poradních kruhů při práci s heterogenními skupinami (např. s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu schopni (výstupy z učení): 1. Chápat a vymezit historii kruhových praxí a aplikovat v nejrůznějších typech prostředí. 2. Realizovat v praxi různé formy poradních kruhů. 3. Reflektovat svoji roli účastníka, svědka a facilitátora poradních kruhů. 4. Klasifikovat využití poradních kruhů v případě definování učebních obsahů, předávání a zpracovávání kurikula, hodnocení porozumění, stanovování záměrů a oslavování úspěchů. 5. Posoudit možnosti práce s rozmanitostí všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jak vytvářet kulturně relevantní a citlivé klima třídy (prozkoumávání konfliktů).
Osnova
  • 1. Představení praxe poradních kruhů, historie kruhových praxí, představení cílů a mapování očekávání. 2. Rozehřívací aktivity a hry v kruhu jako součást zavádění poradních kruhů do školní praxe. Základní východiska poradních kruhů (záměry, mluvící předmět, role facilitátora, principy). 3. Různé formy poradního kruhu (základní, síť, akvárium, učící se kruh, dyáda, virtuální kruh, svědecký kruh, apod.). Praxe záměrů poradního kruhu. 4. Náměty a zadání poradního kruhu, zásady pro vhodnou formulaci zadání. 5. Role facilitátora a účastníka poradního kruhu v kontextu pedagogických profesí. 6. Aplikace poradních kruhů v různých pedagogických situacích. 7. Výzvy práce v kruhu s různorodým kolektivem (různé věkově a sociální skupiny žáků). 8. Vlastní studentské praxe a její reflexe.
Literatura
    povinná literatura
  • ZIMMERMAN, Jack M. a Virginia COYLE. Cesta poradního kruhu : umění otevřené komunikace. Translated by Saša Neuman. V Praze: DharmaGaia. 379 stran. ISBN 9788074360619. 2016. info
    doporučená literatura
  • Baldwin, Ch. (2010). The Circle Way: A Leader in Every Chair. Berrett-Koehler Publishers.
Výukové metody
Studenti zakusí poradní kruh jako účastníci i facilitátoři (v tandemu přímo v rámci semináře i ve své vlastní pedagogické praxi), součástí semináře bude i reflexe facilitátorských praxí.
Metody hodnocení
zápočet = aktivní účast (sebezkušenost a sebereflexe)
Informace učitele
Video Council - poradní kruhy ve školách (v angličtině s českými titulky, 8 minut), https://www.youtube.com/watch?v=NioRoFQ_fPg
Doporučení pro školní poradní kruhy v době pandemie od Joe Provisora: https://www.nazemi.cz/cs/doporuceni-pro-skolni-poradni-kruhy-v-case-globalni-pandemie-0
Rozhovor s Joe Provisorem v časopisu Komenský (3/144): https://www.ped.muni.cz/komensky/clanky/joe-provisor-o-poradnich-kruzich-jako-o-prastarem-a-uzitecnem-zpusobu-otevrene-komunikace-mezi-zaky-a-uciteli
Recenze knihy Cesta poradního kruhu od Petry Banďouchové. Najdete: https://www.ped.muni.cz/komensky/clanky/cesta-poradniho-kruhu-umeni-otevrene-komunikace
Video s Helenou Koskovou o poradních kruzích, 8 minut, ke shlédnutí:https://www.youtube.com/watch?v=aSrPt2PSc-k
Tahák pro účastníky a facilitátory kruhů od Roba Dreaminga: https://naturalspirit.cz/wp-content/uploads/2020/04/Council-letak_pro_facilitatory.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6118