LJMedA07 Interpretační seminář středověké latiny I

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 13:20–14:55 A31 stara
Předpoklady
LJBcZk Bc. zkouška z latiny
Ukončení bakalářského stupně latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hugo de Sancto Victore, Didascalion. Četba textu, komentář, interpretace.
Osnova
  • Úvod do literatury, teologického a filozofického myšlení 12.století; Svatoviktorská škola v Paříži; Hugo de Sancto Victore, život, dílo, význam, tradice; "Pedagogická" literatura středověku, septem artes, obsah školní vzdělanosti; Četba knihy III. a souvisejících textů z Didascalia i ze současných latinských autorů (Abaelard, Osbert de Sancto Victore)
Literatura
  • HUGO ZE SVATÉHO VIKTORA. O třech dnech : De tribus diebus. info
  • HUGO DE SAINT VICTORE. O třech dnech. Translated by Lenka Karfíková. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 183 s. ISBN 80-86005-61-5. info
Metody hodnocení
Zápočet bude studentům udělen na základě aktivní práce v semináři (příprava, schopnost překladu a samostatného komentáře)
Informace učitele
Výše v oddílu "literatura" jsou uvedeny pouze doplňkové tituly, literaturu zadávám na tomto místě, vyžaduje jinou strukturu, než jakou nabízí systém: Hugo a Sancto Victore, Didascalion De studio legendi. ed. MPL 176 kritický text, převzatý ve Fontes Christiani: Hugonis de Sancto Victore Didascalion. De studio legendi, ed. C.H. Buttimer = Studies in Medieval and Renasissance Latin 10, Washington 1939 náš text: FONTES CHRISTIANI: übersetzt und engeleitet von Thilo Offergeld, Herder-Verlag (Freiburg Basel Wien Barcelona Rom New York) 1997 (Fontes christiani 27) ZÁKLADNÍ LITERATURA PRO KOMENTÁŘ: J. Tailor, The Didascalion of Hugh of St. Victor. A medieval Guide et the Arts (RoC 64), New York-London 1991(1961)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.