LJMedA07 Interpretační seminář středověké latiny I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
každé sudé pondělí 10:50–12:25 M21
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
Znalost latiny v rozsahu bakalářské zkoušky, její absolvování není podmínkou pro zápis do semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen porozumět jazykové i obsahové stránce studovaných textů. Bude umět vyložit jejich estetiku (žánr, metrum, rytmus,stylistická rovina) i obsah; dokáže popsat závislost textů na anriském zdroji (Ovidius; porozumí obecným charakteristickým rysům latinské středověké literární tvorby probíraného období.
Osnova
 • 1. Úvod. Matthaeus Vindocinensis, Pyramus et Thisbe, vv. 1-50 2. Četba a rozbor - Matthaues Vindocinensis, Pyramus...pokračování; srovnání se zásadami Ars versificatoria téhož autora 3. Četba a rozbor - Theoderici Pyramus et Thisbe. Rukopisné dochování. 4. Četba a rozbor - Theoderici Pyramus et Thisbe. Pokračování 5. Četba a rozbor - Anonymní Pyramus et Thisbe I. (podle Lehmanna) 6. Četba a rozbor - Anonymní Pyramus et Thisbe II.(podle Lehmanna)
Literatura
  povinná literatura
 • Matthaeus Vindocinensis, Opera, ed. Franco Munari, Voll. 2,3, Roma 1982,1988
 • OVIDIUS. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses. Edited by William Scovil Anderson. Stuttgardiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1993. xxviii, 41. ISBN 3-8154-1565-9. info
 • Paul Lehmann, Pseudo-Antike Literatur des Mittelalters, Leipzig 1927, 1969
 • E. Faral, Les arts poetiques, Paris 1958
 • slovníky klasické a středověké latiny podle pokynů vedoucí semináře
  doporučená literatura
 • F. Munari, Ovid im Mittelalter, Zürich 1960
Výukové metody
Dvě hodiny semináře, čtrnáctidenní cyklus. Četba, překlad, seminární diskuse. V paralelní hodině přednášky bude studentům předložen a rozdán (uložen)výběr seminárních textů ke studiu, vc dalším semináři budou studenti zvolený text prezentovat vlastním překladem a komentářem. Diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prokázání schopnosti přeložit a interpretovat text; zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.