LJMedA07 Interpretační seminář středověké latiny I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 A24
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Znalost latiny v rozsahu bakalářské zkoušky, její absolvování není podmínkou pro zápis do semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit na textu vybraného díla problematiku zkoumání, interpretace a překládání středověké latinské literatury. V tomto semestru se kurz zaměří na promoční promluvy Jana Husa. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni porozumět zvláštnostem akademického proslovu 14.-15. století, a volbě i významu tzv. autorit v tvorbě středověkých autorů.
Osnova
 • • 1. M. Jan Hus, jeho život, dílo, význam; Hus jako literární tvůrce
 • • 2. Vznik textů
 • • 3. Jejich dostupnost a zpřístupnění (rukopisy, edice)
 • • 4. Husovy promoční projevy v kontextu jeho literární tvorby
 • • 5. Husova práce s autoritami, výskyt autorů latinského starověku
 • • 6. Četba vybraných částí Husových promočních projevů
Literatura
  povinná literatura
 • František Šmahel. Jan Hus. Praha, Argo 2012
 • M.Iohannis Hus Positiones, recommendationes, sermones, ed. Anežka Schmidtová, Praha 1958
 • BARTOŠ, F. M. a Pavel SPUNAR. Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského : Catalogus fontium M. Iohannis Hus et M. Hieronymi Pragensis opera exhibentium. Praha: Historický ústav ČSAV, 1965. 369 s. info
  doporučená literatura
 • slovníky klasické a středověké latiny podle pokynů vedoucí semináře
 • Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. Brno MU 2015
 • M. Jan Hus jako univerzitní rektor a profesor, vyd. E. Stein, Praha 1948
 • HUS, Jan. Mistra Jana Husi Sebrané spisy. Sv. 1, Spisy latinské. D. I : Sebrané spisy Mistra Jana Husi (Variant.). V Praze: Nákladem Jaroslava Bursíka, 1904. 418 s. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/LJMedA07