LJMedA07 Interpretační seminář středověké latiny I

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 2.01
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V
Znalost latiny v rozsahu bakalářské zkoušky, její absolvování není podmínkou pro zápis do semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit na textu vybraného díla problematiku zkoumání, interpretace a překládání středověké latinské literatury. V tomto semestru se kurz zaměří na korespondenci, even. polemické spisy Jana Husa. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni porozumět problematice počátků české reformace, Husovu způsobu myšlení i jeho literárnímu výrazu, základům středověké epistolografie.
Osnova
 • • 1. M. Jan Hus, jeho život, dílo, význam; Hus jako literární tvůrce
 • • 2. Vznik textů
 • • 3. Jejich dostupnost a zpřístupnění (rukopisy, edice)
 • • 4. Husovy listy a polemické spisy v kontextu jeho literární tvorby
 • • 5. Husův epistolografický styl
 • • 6. Husova polemická výzbroj
 • • 7. Četba vybraných listů a výbor z polemických spisů
Literatura
  povinná literatura
 • HUS, Jan. M. Jana Husi Korespondence a dokumenty : Korespondence a dokumenty (Variant.). Edited by Václav [historik] Novotný. V Praze: Nákladem komise pro vydávání pramenů náboženského hnutí českého, 1920. info
 • HUS, Jan. Polemica. Edited by Jaroslav Eršil. Pragae: Academia, 1966. info
  doporučená literatura
 • KYBAL, Vlastimil. M. Jan Hus : život a učení. D. II. Část 1, Učení. V Praze: nákladem Jana Laichtera, 1923. 466 s. info
 • KEJŘ, Jiří. Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. Ústí nad Labem: Albis international, 1999. 59 s. ISBN 80-86067-24-6. info
 • KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 137 s. ISBN 9788024616438. info
  neurčeno
 • slovníky klasické a středověké latiny podle pokynů vedoucí semináře
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2015, podzim 2017.