EN

FF:RLA21 Buddhismus - Informace o předmětu

RLA21 Buddhismus

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeňka Pitrunová (pomocník)
Mgr. Martin Špirk (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Buddhismus se zabývá klíčovými aspekty buddhismu v historické perspektivě. Pozornost je věnována základním pojmům buddhistické nauky a proměnám buddhismu v jednotlivých obdobích a částech světa.
Na konci kurzu bude student schopen:
- popsat klíčové mezníky v dějinách buddhismu od počátku po současnost;
- definovat základní filosofické problémy učení jednotlivých buddhistických směrů;
- ovládat základní terminologii v sansktru a páli;
- identifikovat nejdůležitější prameny ke studiu jednotlivých buddhistických směrů;
- charakterizovat podoby a (sebe)prezentace buddhismu v moderní společnosti
Osnova
 • 0. Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, literaturou a požadavky na ukončení 1. Indie v době Buddhově, Buddhův život 2. Buddhův život, Buddha a buddhové 3. Rozprava o roztočení kola zákona - základy buddhistického učení 4. Pálijský kánon a buddhistické koncily 5. Raná sangha 6. Šíření buddhismu za hranice Indie 7. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva, bódhisattvovství 8. Pradžňápáramitá a základy mahájánové filosofie 9. Mádhjamika a jógačára; Sútra srdce, Diamantová sútra 10. úvod do tantrického buddhismu 11. buddhismus v Tibetu
Literatura
  povinná literatura
 • LOPEZ, Donald Jr. Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister and Principal, 2003. ISBN 80-86598-54-3. info
 • FIŠER, Ivo. Filosofická koncepce nejstaršího budhismu. 2. vyd. (v této podobě 1.). Praha: DharmaGaia, 1992. 59 s. ISBN 80-901225-0-7. info
  doporučená literatura
 • BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BEROUNSKÝ, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-7069-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BEROUNSKÝ, Daniel. Archaická tibetská literatura (7.–10. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6358-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1. Digitální knihovna FF MU info
 • WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. Buddhistické myšlení : úplné uvedení do indické tradice. Translated by Dušan Zbavitel. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 301 s. ISBN 9788090424685. info
 • BONDY, Egon. Buddha. 3. opr. a dopl. vyd. Praha: DharmaGaia, 2006. 255 s. ISBN 8086685624. info
 • MILTNER, Vladimír. Malá encyklopedie buddhismu. 2. vyd., V Libri 1. Praha: Libri, 2002. 287 s. ISBN 8072771116. info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 373 s. ISBN 8070214104. info
 • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
 • Lexikon východní moudrosti :buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. Translated by Jan Filipský. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. xi, 565 s. ISBN 80-7198-168-0. info
 • ZOTZ, Volker. Buddha. Translated by Eva Bosáková. Olomouc: Votobia, 1995. 130 s., [4. ISBN 80-85885-72-7. info
Výukové metody
Přednáška, procvičování terminologie, diskuse, komentovaná četba z pramenů.
Metody hodnocení
Kolokvium
Neoborovým studentům doporočujeme ukončit předmět kolokviem Kolokvium vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu
Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů.
Zkouška
Ukončení zkouškou povinně zapisují všichni studenti religionistiky. Vstupními předpoklady zkoušky zahrnují úspěšné absolvování testu na konci semestru (min. 60% bodů) a odevzdání 2 písemných komentářů k zadanýmmu textům. Zdané texty a termíny jsou uvedeny ve Studijních materiálech v souboru Sylabus a požadavky na ukončení. Komentáře je nutno odevzdat v termínu, jsou bodovány každý po 15 bodech, v součtu je nutno získat min. 18 bodů. Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu u testu v zápočtovém termínu se test stává písemnou součástí zkoušky a je třeba jej absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou. Předmět je vyučován každoročně. Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.