Bi4090c Obecná mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Fidrich (pomocník)
Mgr. Veronika Vrbovská (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi4090 Obecná mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. , Bi5710c Mikrobiologie - cv. , Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. && ! Bi5710c Mikrobiologie - cv. && ! Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. && ! SEMESTR ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků, práce s bakteriofágem, kvasinkami a mikroskopickými houbami).
Osnova
 • 1. Úvod, bezpečnost práce, organizace cvičení; laboratorní sklo v mikrobiologii; živná média pro růst mikroorganismů, zátka
 • 2. Metody sterilní práce, očkování a uchovávání mikroorganismů, technika křížového roztěru, očkování do tekutého media a na pevné medium
 • 3. Seznámení s mikroskopem, mikroskopie, měření MO
 • 4. Makro - a mikroskopické pozorování mikroorganismů (kultury z předchozího cvičení) Gramovo barvení, demonstrační pokus nativního preparátu
 • 5. Přímé stanovení počtu buněk v Bürkerově komůrce, vitální test, kvasinky
 • 6. Nepřímé stanovení počtu životaschopných bakterií plotnovou metodou
 • 7. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů
 • 8. Hodnocení zastoupení některých mikroorganismů v půdě. Pozorování bakteriálních spor bacila - fázový kontrast - nativní preparát. Negativní barvení rodu Bacillus, negativní barvení pouzder azotobaktera
 • 9. Bakterie ve vodě - Základní mikrobiologický rozbor vody
 • 10. Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům, stanovení koncentrace antibiotik
 • 11. Fyzikální a chemické prostředky kontroly růstu (UV, SAVO,...)
 • 12. Úvod do identifikace bakterií - biochemické testy a standardizované identifikační systémy (zkumavkové testy, papírkové testy a mikrotesty).
 • 13. Zápočtový preparát, odevzdání protokolů
Literatura
 • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, protokoly, zápočtovy preparat a pisemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 05:49, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému