Bi4091c Praktikum z obecné mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi4091c/01: St 11:00–13:50 Bpb,02012, A. Vávrová
Bi4091c/02: Pá 10:00–12:50 Bpb,02012, A. Vávrová
Předpoklady
NOW ( Bi4090 Obecná mikrobiologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků, práce s bakteriofágem, kvasinkami a mikroskopickými houbami).
Osnova
  • 1.Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce 2.Příprava živných medií a jejich sterilizace 3.Izolace, očkování a uchovávání mikroorganismů 4.Mikroskopické pozorování bakterií (fixovaný preparát, Gramovo barvení, práce s mikroskopem a analýzou obrazu) 5.Stanovení celkového počtu životaschopných bakteriálních buněk plotnovou metodou 6.Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody 7.Rozbor vody - hodnocení Stanovení koncentrace vitamínů a antibiotik mikrobiologickými metodami Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům 8.Základy identifikace bakterií, využití biochemických testů a standardizovaných identifikačních systémů 9. Stanovení počtu virionů ve fágovém lyzátu 10. Kvasinky, nativní preparát, vitální test, sklíčkové kultury, měření velikosti buněk 11. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů (celulolytických,Azotobacter, Clostridium ),očkování mikroskopických vláknitých hub 12. Hodnocení zastoupení mikroorganismů v půdě. Negativní barvení. Barvení pouzder Azotobacter sp. Pozorování spor - nativní preparát, fázový a Nomarského kontrast 13. Mikroskopické vláknité houby - pozorování v polotrvalém a nativním preparátu 14. Zápočtový preparát, PROTOKOLY, závěrečný test
Literatura
  • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, psané protokoly, zápočtový preparát a pisemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.