EN

PřF:C3580 Biochemie - Informace o předmětu

C3580 Biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 15:00–16:50 A,01026, Čt 9:00–9:50 A,01026
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti obecné, fyzikální a organické chemie a obecné biologie, proto je vhodné absolvovat základní přednášky z uvedených oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné biochemie. Obsah první části je věnován statické biochemii - základním vlastnostem a funkci bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů. Druhá část je zaměřena na enzymologii. Poslední část je orientována na metabolismus a bioenergetiku.
Osnova
  • 1. ÚVOD 2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce 3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, vlastnosti a funkce 4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 4. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 6. ENZYMOLOGIE 7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA 8. METABOLISMUS SACHARIDŮ 9. FOTOSYNTÉZA 10.METABOLISMUS LIPIDŮ 11.METABOLISMUS BÍLKOVIN 12.REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ
Literatura
  • Glatz, Zdeněk Biochemie I-III. Podklady k přednáškám
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. D 1. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 180 s. ISBN 80-200-09439-4. info
  • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 135 s. ISBN 8020004386. info
  • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 191 s. ISBN 8020004718. info
  • ŠÍPAL, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 8004217362. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek, ke kterým mají studenti předem k dispozici soubor folií (Glatz, Zdeněk Biochemie I-III.). Ty jsou sestaveny tak, aby si do nich mohli studentu během prednášek dopisovat další poznatky. Zkoušky probíhají písemnou formou, student dostává test se třemi otázkami z oblasti statické biochemie, enzymologie a metabolismu a bioenergetiky a čtyri vzorce základních sloučenin, které má určit a uvést jejich funkci. Čas učený na test je 1 hodina. Test je klasifikován hodnocením A-F.
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Podklady k přednáškám (Glatz, Zdeněk Biochemie I-III.) jsou studentům k dispozici jak v tištěné formě, tak ve formě elektronické na webových stránkách katedry biochemie(http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm). Nedílnou součástí zkoušky jsou znalosti z předmětu "Biochemie - laboratorní cvičení" C3600 nebo C3620. Při neplnění základních požadavků v tomto předmětu (složení vstupního a průběžných testů, účast na cvičení, neodevzdávání protokolů atd.) je v pravomoci vyučujícího nepřipustit studenta ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.