EN

PřF:C3580 Biochemie - Informace o předmětu

C3580 Biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti obecné, fyzikální a organické chemie a obecné biologie, proto je vhodné absolvovat základní přednášky z uvedených oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné biochemie pro své další biologické vzdělání a byli tak schopni porozumet základním vlastnostem a funkci bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů, enzymologii, metabolismu a bioenergetice.
Osnova
  • 1. ÚVOD 2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce 3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, vlastnosti a funkce 4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 5. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 6. ENZYMOLOGIE 7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA 8. METABOLISMUS SACHARIDŮ 9. FOTOSYNTÉZA 10.METABOLISMUS LIPIDŮ 11.METABOLISMUS BÍLKOVIN 12.REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591. ISBN 0471392235. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099. ISBN 9780470129302. info
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • Glatz, Zdeněk Biochemie I-III. Podklady k přednáškám
  • Biochemie. Edited by Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha: Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-0600-1. info
  • BOYER, Rodney F. Concepts in biochemistry. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xxv, 626. ISBN 0470003774. info
Výukové metody
Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.
Metody hodnocení
Zkoušky probíhají písemnou formou, student dostává test se třemi otázkami z oblasti statické biochemie, enzymologie a metabolismu a bioenergetiky a čtyri vzorce základních sloučenin, které má určit a uvést jejich funkci. Čas učený na test je 1 hodina. Každá otázka je klasifikována samostatně pro celkové hodnocení A-F.
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Podklady k přednáškám (Glatz, Zdeněk Biochemie I-III.) jsou studentům k dispozici jak v tištěné formě, tak ve formě elektronické na webových stránkách předmětu včetně všech učebních textů v různých formátech - PPT, PDF a DOC.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.