F3240 Fyzikální praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F3240/01: Čt 10:00–12:50 Fp2,04012, L. Bočánek
F3240/02: Út 10:00–12:50 Fp2,04012, K. Navrátil
F3240/03: Čt 7:00–9:50 Fp2,04012, P. Mikulík
F3240/04: Po 13:00–15:50 Fp2,04012, M. Meduňa
F3240/05: Pá 14:00–16:50 Fp2,04012, D. Hemzal
F3240/07: Po 16:00–18:50 Fp2,04012, L. Bočánek
F3240/08: Pá 8:00–10:50 Fp2,04012, D. Hemzal
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Studium činnosti a graduace galvanoněru.Charakteristiky nelineárních prvků.Princip zesilovače napětí. Rozložení potenciálu v elektrostatickém poli..Měření horizontální složky intenzity geomegnatického pole.Měření odporu a indukčnosti můstkovými metodami.Teplotní závislost pohyblivosti iontů elektrolytu.Relaxační kmity doutnavky.Měření parametrů zobrazovacích soustav.Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla.Měření indexu lomu refraktometrem.Polarizace světla.Brownův pohyb.Měření tloušťky tenkých vrstev Tolanského metodou.Průchod světla planparalelní deskou a hranolem.Propustnost pevných látek a kapalin.
Literatura
  • KUČÍRKOVÁ, Assja a Karel NAVRÁTIL. Fyzikální měření. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 187 s. info
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
Metody hodnocení
Výuka je povinná. Každý student může využít jeden náhradní termín pro měření. Podmínkou pro udělení zápočtu je předložení dvanácti otestovaných protokolů. Řádný termín je do 5. 1. 2007. Opravný termín může určit vyučující do konce zkouškového období tj. do 9. 2. 2007. Protokoly se odevzdávají průběžně a testují se po dohodě s vyučujícím.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Výuka začíná v jednotlivých skupinách podle rozvrhu v týdnu od 18. 9. 2006 v laboratořích učebny Fp2 ve 4. podlaží budovy 6. Obdržíte informace o jednotlivých úlohách a potvrdíte, že jste byli seznámeni s pokyny o bezpečnosti při práci v laboratoři. Přineste si prosím přezůvky. Měření podle rozpisu úloh začne v týdnu od 25. 9. 2006.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
POZOR! Předmět je možné zapsat (registrovat) pouze v období registrace, pozdější zápisy již nebudou akceptovány.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.