F3240 Fyzikální praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc. (cvičící)
Mgr. Richard Štoudek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F3240/01: Pá 12:00–14:50 Fp2,04012, O. Caha
F3240/02: St 8:00–10:50 Fp2,04012, K. Navrátil
F3240/03: Pá 8:00–10:50 Fp2,04012, K. Kubíček
F3240/04: Čt 10:00–12:50 Fp2,04012, M. Meduňa
F3240/05: Po 12:00–14:50 Fp2,04012, R. Štoudek
F3240/06: St 11:00–13:50 Fp2,04012, D. Hemzal
F3240/07: Čt 7:00–9:50 Fp2,04012, M. Meduňa
F3240/08: Út 11:00–13:50 Fp2,04012, L. Bočánek
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Předpokládá se schopnost základní orientace ve fyzikální laboratoři a znalost základních témat teorie pravděpodobnosti a statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu: zvládnutí a porozumění základních technik měření elektrických, magnetických a optických veličin;
osvojení si základních metod zpracování naměřených dat.
Osnova
  • 1. Studium činnosti a graduace galvanoměru. 2. Charakteristiky nelineárních prvků. Princip zesilovače napětí. 3. Rozložení potenciálu v elektrostatickém poli. 4. Měření horizontální složky intenzity geomegnatického pole. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami. 6. Teplotní závislost pohyblivosti iontů elektrolytu. 7. Relaxační kmity doutnavky. 8. Měření parametrů zobrazovacích soustav. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla. Měření indexu lomu refraktometrem. 10. Polarizace světla. Brownův pohyb. 11. Měření tloušťky tenkých vrstev Tolanského metodou. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem. 12. Propustnost pevných látek.
Literatura
  • KUČÍRKOVÁ, Assja a Karel NAVRÁTIL. Fyzikální měření. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 187 s. info
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
Metody hodnocení
Výuka je povinná. Každý student může využít jeden náhradní termín pro měření. Podmínkou pro udělení zápočtu je předložení dvanácti otestovaných protokolů. Řádný termín je do 19. 12. 2008. Opravný termín může určit vyučující do konce zkouškového období tj. do 12. 2. 2009. Protokoly se odevzdávají průběžně a testují se po dohodě s vyučujícím.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Výuka začíná v jednotlivých skupinách podle rozvrhu v týdnu od 22. 9. 2008 v laboratořích učebny Fp2 ve 4. podlaží budovy 6.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
POZOR! Předmět je možné zapsat (registrovat) pouze v období registrace, pozdější zápisy již nebudou akceptovány.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.