F3240 Fyzikální praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
RNDr. Alois Nebojsa (cvičící)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zbyněk Fišer (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F3240/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 13:00–15:50 Fp2,04012, A. Nebojsa
F3240/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 10:00–12:50 Fp2,04012, M. Meduňa
F3240/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 10:00–12:50 Fp2,04012, J. Novák
F3240/04: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 8:00–10:50 Fp2,04012, O. Caha
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Předpokládá se schopnost základní orientace ve fyzikální laboratoři, zevrubná znalost fyziky na středoškolské úrovni a znalost základních témat teorie pravděpodobnosti a statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům po jeho absolvování
- popsat a vysvětlit základní techniky měření elektrických, magnetických a optických veličin
- správně zařadit předložený experiment z hlediska jeho fyzikální podstaty
- aplikovat statistické metody při zpracování měřených dat předloženého experimentu.
Osnova
 • 1. Studium elektromagnetické indukce.
 • 2. Nelineární prvky.
 • 3. Můstkové měření, elektrostatické pole.
 • 4. Pohyblivost částic.
 • 5. Magnetické pole.
 • 6. Relaxační kmity.
 • 7. Odraz a lom světla.
 • 8. Měření parametrů zobrazovacích soustav.
 • 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla. Měření indexu lomu refraktometrem.
 • 10. Polarizace světla.
 • 11. Interference, difrakce.
 • 12. Spektroskopické metody.
Literatura
Výukové metody
laboratorní cvičení s výstupy ve formě samostatně zpracovaných protokolů, obsahujících odpovědi na zadané úkoly
Metody hodnocení
Výuka je povinná. Každý student může využít jeden náhradní termín pro měření. Podmínkou pro udělení zápočtu je předložení dvanácti otestovaných protokolů. V případě omluvené neúčasti (neschopenka apod.) lze doměřit i více než jednu úlohu.
Řádný termín je do konce výuky. Opravný termín může vyučující určit do poloviny ledna.
Protokoly se odevzdávají a ústně testují průběžně po individuální dohodě s vyučujícím.
Pro splnění předmětu je třeba:
do poloviny semestru (5.11.) odevzdat alespoň 4 protokoly
do konce semstru (15.12.) odevzdat alespoň 10 protokolů
zápočty jsou udělovány do poloviny ledna.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Výuka začne v prvním týdnu semestru v laboratořích učebny Fp2 ve 4. podlaží budovy 06. V průběhu prvního týdne bude provedeno školení bezpečnosti práce a seznámení s organizací praktika podle rozvrhu.
The laboratories start in the first week of semestr in the lab Fp2 at the attique of building 06. In the first week there will be safety training and introduction to the course.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
POZOR! Předmět je možné zapsat (registrovat) pouze v období registrace, pozdější zápisy již nebudou akceptovány.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.