F3240 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( F1300 Fyzikální praktikum 1 || F1210 Fyzikální praktikum 1 || F1330 Fyzikální praktikum 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studium činnosti a graduace galvanoměru. Charakteristiky nelineárních prvků, princip činnosti zesilovače napětí. Kompenzační měření elektromotorického napětí. Můstkové metody měření odporu. Rozložení potenciálu v elektrickém poli. Teplotní závislost pohyblivosti iontů v elektrolytu. Charakteristiky diody. Měření horizontální složky zemského magnetického pole. Graduace termočlánku. Cejchování ampérmetru. Kmity vázaných oscilátorů. Měření odporu metodou přímou. Ohmův zákon pro kvazistacionární proudy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.