F3240 Fyzikální praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F3240/01: Út 10:00–12:50 Fp2,04012, L. Bočánek
F3240/02: Po 13:00–15:50 Fp2,04012, K. Navrátil
F3240/03: Pá 9:00–11:50 Fp2,04012, M. Meduňa
F3240/04: Čt 10:00–12:50 Fp2,04012, M. Meduňa
F3240/05: Po 9:00–11:50 Fp2,04012, P. Mikulík
F3240/06: Po 16:00–18:50 Fp2,04012, L. Bočánek
F3240/07: Út 7:00–9:50 Fp2,04012, L. Bočánek
F3240/08: Pá 14:00–16:50 Fp2,04012, L. Bočánek
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studium činnosti a graduace galvanoměru. Charakteristiky nelineárních prvků. Princip zesilovače napětí. Rozložení potenciálu v elektrostatickém poli. Měření horizontální složky geomagnetického pole. Měření odporu indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami. Teplotní závislost pohyblivosti iontů v elektrolytu. Relaxační kmity doutnavky. Měření parametrů zobrazovacích soustav. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla. Měření indexu lomu refraktometrem. Polarizace světla. Brownův pohyb. Měření tloušťky tenkých vrstev Tolanského metodou. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem.
Literatura
  • KUČÍRKOVÁ, Assja a Karel NAVRÁTIL. Fyzikální měření. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 187 s. info
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Podmínkou pro získání zápočtu je předložení deseti otestovaných protokolů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
POZOR! Předmět je možné zapsat (registrovat) pouze v období registrace, pozdější zápisy již nebudou akceptovány.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.