F3240 Fyzikální praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studium činnosti a graduace galvanoměru. Charakteristiky nelineárních prvků, princip činnosti zesilovače napětí.Rozložení potenciálu v elektrickém poli.Měření horizontální složky geomagnetického pole.Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami. Teplotní závislost pohyblivosti iontů v elektrolytu. Relaxační kmity doutnavky. Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony pro kvazistacionární proudy. Měření parametrů zobrazovacích soustav. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla, měření indexu lomu refrektometrem. Polarizace světla. Měření tloušťky tenkých vrstev Tolanského metodou.
Literatura
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.