F3240 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( F1300 Fyzikální praktikum 1 || F1210 Fyzikální praktikum 1 || F1330 Fyzikální praktikum 1 )&& F2180
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Studium činnosti a graduace galvanoměru. Charakteristiky nelineárních prvků, princip činnosti zesilovače napětí. Kompenzační měření elektromotorického napětí. Můstkové metody měření odporu. Rozložení potenciálu v elektrickém poli. Teplotní závislost pohyblivosti iontů v elektrolytu. Charakteristiky diody. Měření horizontální složky zemského magnetického pole. Graduace termočlánku. Cejchování ampérmetru. Kmity vázaných oscilátorů. Měření odporu metodou přímou. Ohmův zákon pro kvazistacionární proudy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.