G3081k Metody praktické geologie a geologického mapování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/3. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marek Mrázek (pomocník)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 12:00–14:00 Gp,02006, Pá 30. 10. 9:00–16:00 Gp,02006, Pá 13. 11. 9:00–10:00 Gp,02006
Předpoklady
! G3080 Metody geologického výzkumu I &&! G3081 Metody praktické geologie && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Znalost tvarů základních geologických těles, znalost základních geologických pojmů (diskordance, pokles, přesmyk ...)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět shrnuje hlavní způsoby terénní práce geologa včetně přípravy do terénu. V terénních metodách je hlavní důraz kladen na geologickou dokumentaci, měření kompasem a geologické mapování.
Výstupy z učení
Po absolvování je posluchač schopen pracovat s geologickým kompasem, číst geologickou mapu a sestavovat geologický řez. Je teoreticky připraven pro kurz geologického mapování v terénu.
Osnova
 • Užívané projekce, listoklady, topografické mapy, konstrukce topografického profilu.
 • Geologický kompas a vyhodnocování dat orientace.
 • Geologická mapa, značky a barvy na geologických mapách, druhy geologických map.
 • Průběh geologického mapování, vybavení pro geologické mapování.
 • Interpretace geologických map, pravidlo V, metoda tří bodů, profily.
 • Geologická bibliografie.
 • Některé speciální metody.
Literatura
  povinná literatura
 • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
 • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info
  doporučená literatura
 • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
 • RAJLICH, Petr. Analýza orientovaných dat v geologii. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1980. 178 s., ii. info
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava a dominantní praktická cvičení, samostatná domácí příprava
Metody hodnocení
Elektronická zkouška (test) a praktická zkouška měření kompasem, nutno odevzdat všechny úlohy ze cvičení. V případě krizové pandemické situace bude v podzimním semestru 2020 ukončení předmětu distanční formou.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2010/G3081k/index.qwarp
Předmět je podmínkou pro zápis G4221 Geovědní dokumentace území a G4231 Kurz terénní geologické dokumentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.