XS230 Reflexe pedagogické praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Boček (cvičící)
Mgr. Hana Tesák Vrtala (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Tesák Vrtala
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Tesák Vrtala
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS230/01: St 9:00–10:50 J4, M. Boček
Předpoklady
NOW ( MUC86 Pedagogická praxe z matematiky )|| NOW ( MUC87 Ped. praxe z matematiky 2 )|| NOW ( MDG13 Ped. praxe z deskript. geom. 1 )|| NOW ( MDG14 Průběžná pedag. praxe z DG 2 )|| NOW ( F9001 Pedagogicka praxe z fyziky 1 )|| NOW ( F9022 Pedagogická praxe z fyziky 2 )|| NOW ( C9011 Pedagogická praxe z chemie 1 )|| NOW ( C9012 Pedagogická praxe z chemie 2 )|| NOW ( Bi9010 Ped. praxe z biologie 1 )|| NOW ( Bi9012 Ped. praxe z biologie 2 )|| NOW ( Z9001 Ped. praxe ze zeměpisu 1 )|| NOW ( Z9012 Pedag. praxe ze zeměpisu 2 )|| NOW ( XS090 Asistentská praxe )
DŮLEŽITÉ: Studenti během semestru pravidelně docházejí na praxi a absolvují takovou seminární skupinu, která probíhá v přibližně stejně stejné době jako jejich praxe. Pokud tedy absolvují praxi v první polovině semestru, zapíší si seminární skupinu, která se rovněž vyučuje v první polovině semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti si dokáží všimnout a reagovat na různé situace ze školního prostředí a posléze svoje reakce reflektovat. Dále si osvojí strategie k řešení několika často se vyskytujích problémů ve třídě.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- všimnout si a reagovat na různé situace ve školním prostředí
- pracovat s atmosférou ve třídě a pozorností studentů
- pracovat s nastavováním pravidel ve třídě
- kriticky přemýšlet nad konflikty ve třídě
- přemýšlet nad událostmi ze svojí praxe a zpětně ji reflektovat
Osnova
  • Náplň hodin se bude odvíjet dle potřeb studentů. Možná témata k reflexi:
  • Autorita a jak s ní pracovat
  • Práce s pozorností žáků
  • Problémové chování žáků
  • Práce s třídním kolektivem
  • Jak efektivně dávat zpětnou vazbu
Literatura
  • GARDNER, Howard. Frames of mind : the theory of multiple intelligences. New York: BasicBooks, 1983, xxxii, 440. ISBN 0-465-02508-0. info
Výukové metody
skupinová a individuální reflexe, diskuze
Metody hodnocení
záznamy do reflektivních deníků, zpětná vazba z peer to peer náslechu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.