FF FDTDDFpJ Theatre and Film Studies
Name in Czech: Divadelní a filmová studia
doctoral full-time
Included in the programme: FF D-TDDF_ Theatre and Film Studies

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DAF01Doctoral Dissertation Seminar 1 - 4 D. Drozdz 0/2/040*4 1-
FF:DAF02Doctoral Dissertation Seminar 5 - 8 D. Drozdz 0/2/080*4 5-
FF:DAF03Metodological Seminar P. Skopalz 0/2/05 1-
FF:DAF04Academic Skills D. Drozdz 0/2/05 2-
FF:DAF05Publishing Practice - an Article in Academic Journal P. Skopalz 0/2/02 3-
FF:DAF06Publishing Practice - a Research Paper in Academic Journal P. Skopalz 0/2/05 4-
FF:DAF07Publishing Practice in World Language P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF08Conference Presentation in World Language P. Skopalz 0/2/05 6-
FF:DAF09Pedagogical Assistance P. Skopalz 0/2/03 3-
FF:DAF10Pedagogical Practice D. Drozdz 0/2/05 3-
FF:DAF11Field Practice P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 2-
FF:DAF12Internship Abroad P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 3-
FF:DAF13Final State Exam D. DrozdSDzk 0/2/010 6-
FF:DAF14Doctoral Thesis D. Drozdzk 0/2/010 8-
555 credits

Dramatická kultura a performativita

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 15 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DAF15Presenting and Publishing Practice II P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF16Pedagogical Practice II P. Skopalz 0/2/05 6-
FF:DAF17Organization Practice D. Drozdz 0/2/05 4-
15 credits

Kurzy vyučované odborníky z praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISQ023A Course with Field Professional 01 D. Drozdk 0/0/05 1-
FF:DISQ024A Course with Field Professional 02 D. Drozdk 0/0/05 2-
FF:DISQ025A Course with Field Professional 03 D. Drozdk 0/0/05 3-
FF:DISQ026A Course with Field Professional - Field Research Documentation D. Drozdk 0/0/05 4-
FF:DISQ027A Course with Field Professional - Editorial Work D. Drozdk 0/0/05 1-
FF:DISQ028A Course with Field Professional - Translation of Academic Texts D. Drozdk 0/0/05 2-
30 credits

Kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 15 kreditů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE003Guest Lecturer Course 3 (Writing about Opera) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE004Embodied Metaphors in Audiovisual Media D. Drozdz 1/1/04 --
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibinska) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 D. Drozdz 1/1/02 --
20 credits

Tematické přednášky a semináře

V rámci tohoto bloku si student(ka) po dohodě se školitelem zapisuje fakultou aktuálně nabízené kurzy, které prohlubují teoreticko-metodologické zázemí oboru. Student(ka) volí předměty ze svého či příbuzného oboru. Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 10 kreditů.

Audiovizuální kultura a společnost

Kurzy vyučované odborníky z praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVp002Film and TV production M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Movie Theatre Business J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAV223TV format development M. Večeřazk 2/0/05 --
FF:FAV303Cinema and Law M. Večeřazk 2/0/05 --
20 credits

Kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 20 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz079Film, Politics and Propaganda in the Second World War P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 --
20 credits

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 15 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DAFf15Presenting and Publishing Practice II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAFf16Pedagogical Practice II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAFf17Organization Practice P. Skopalz 0/2/05 --
15 credits