PdF NAJ2vk Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2 Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1P
PdF:AJ9102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ9201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 1P
PdF:AJ9202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ9301Současná britská literatura a společnost Z. Janíkk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ9302Současná americká literatura a společnost Z. Janíkk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 2P
PdF:AJ9303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 3P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9401Didaktika anglického jazyka 1A S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1Z
PdF:AJ9402Didaktika anglického jazyka 1B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 2Z
PdF:AJ9403Didaktika anglického jazyka 2A S. Hanušovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 3Z
PdF:AJ9404Didaktika anglického jazyka 2B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:AJ6005Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:AJ6006Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů