PdF P00102 Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-SKPED Školní pedagogika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SKPC002Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/015 - P
PdF:SKPC081Příprava disertační práce T. Janíkk 0/0/015 - P
PdF:SKPC091Odborná aktivita v oboru T. Janíkk 0/0/05 - P
35 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SKPC001Problémy pedagogiky v mezioborových souvislostech V. Šveczk 0/0/0 individuální práce odpovídající kreditové váze.15 - P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SKPC003Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu J. Němeczk 0/0/015 - P
PdF:SKPC071Angličtina pro akademické účely R. Heroutzk 0/2/09 - P
24 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SKPC009Výzkumné praktikum/stáž P. Najvarz 0/0/010 - P
10 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SKPC004Preprimární a primární pedagogika J. Havelz 0/0/08 - PV
PdF:SKPC012Kvantitativní metodologie a statistické zpracování dat P. Květonz 0/0/08 - PV
16 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SKPC005Transdisciplinární didaktika: obecné otázky oborových didaktik T. Janíkz 0/0/08 - PV
PdF:SKPC006Kurikulární studia: cíle a obsahy vzdělávání a jejich proměny P. Knechtz 0/0/08 - PV
PdF:SKPC007Pedeutologie: teorie učitelské profese a profesionalizace H. Horkáz 0/0/08 - PV
PdF:SKPC008Pedagogická diagnostika a evaluace K. Vlčkováz 0/0/08 - PV
PdF:SKPC011Pedagogická psychologie J. Marešz 0/0/08 - PV
40 kreditů