PřF BIOMB Biomedicínská bioinformatika
Název anglicky: Biomedical bioinformatics
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-MBB Matematická biologie a biomedicína

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0060Seminář (podle zaměření DP) IV L. Dušekz 0/2/02 4Z
PřF:E0061Diplomová práce IV L. Dušekz 0/10/010 4Z
PřF:E7013Diplomová práce I L. Dušekz 0/5/05 1Z
PřF:E7014Seminář (podle zaměření DP) I L. Dušekz 0/2/01 1Z
PřF:E8014Seminář (podle zaměření DP) II L. Dušekz 0/2/01 2Z
PřF:E8017Diplomová práce II L. Dušekz 0/5/05 2Z
PřF:E9013Diplomová práce III L. Dušekz 0/10/05 3Z
PřF:E9014Seminář (podle zaměření DP) III L. Dušekz 0/2/01 3Z
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0034Analýza a klasifikace dat J. Holčíkzk 2/1/03+2 1Z
PřF:E0180Magisterská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušek- 0/0/0- 4Z
PřF:E8678Aplikovaná analýza přežití T. Pavlíkzk 2/0/02+2 1P
PřF:M5120Lineární statistické modely I D. Krauszk 2/2/04+2 1Z
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M7222Zobecněné lineární modely D. Krauszk 2/2/04+2 3Z
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/2/04+2 3P
PřF:M9211Bayesovské metody J. Koláčekzk 2/2/04+2 4-
39 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pokročilý cizí jazyk

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů. Je doporučeno absolvovat předmět JA002, pokud již nebyl absolvován v rámci bakalářského studia. V tomto případě se volí jiný cizí jazyk.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Studenti si vybírají z 18 doporučených předmětů tak, aby dosáhli v celkovém součtu 120 kreditů. Dále uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7441Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně L. Dušekzk 2/13+2 4-
PřF:C2115Praktický úvod do superpočítání P. Kulhánekk 0/2/02 1-
PřF:C8160Enzymologie I. Kučerazk 2/0/02+2 1-
11 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2138Pokročilá bioinformatika M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C2139Pokročilá bioinformatika - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 2-
PřF:C7188Úvod do molekulární medicíny O. Slabýzk 2/0/02+2 1P
PřF:E4014Projekt z Matematické biologie a biomedicíny - biomedicínská bioinformatika E. Budinskáz 0/3/03 1-
PřF:E5020Analýza necílených dat z MS E. Budinskázk 2/0/02+2 4P
PřF:E5444Analysis of sequencing data E. Budinskázk 2/1/02+2 3P
PřF:E5510Detekce biomarkerů z omics experimentů E. Budinskázk 2/0/02+2 3-
PřF:E7441Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně V. Popovicizk 2/1/03+2 2-
PřF:E7528Analýza genomických a proteomických dat E. Budinskázk 2/0/02+2 2P
33 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Student absolvuje minimálně 1 předmět z této skupiny:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0036Metagenomika M. Vítězovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi7250Lékařská genetika a genetické poradenství P. Kuglíkzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi9910Molekulární a buněčná biologie nádorů L. Knopfovázk 2/0/02+2 2-
PřF:E0220Hmotnostní spektrometrie Z. Šimekzk 2/0/02+2 2-
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 2-
21 kreditů
Blok 2

Student absolvuje minimálně 1 předmět z této skupiny:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi9325Molekulární genetika člověka P. Kuglíkzk 2/0/02+2 3-
PřF:C7187Experimentální onkologie P. Bouchalzk 2/0/02+2 3-
12 kreditů