FF FNLLSApV Medieval Latin Language and Literature
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF N-LLSA_ Medieval Latin Language and Literature

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA01Úvod do studia středověké latiny P. Mutlováz 1/1/04 1Z
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 1Z
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 2P
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 1/1/04 2Z
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 1/1/04 3P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 1-
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4-
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 --
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedC17Samostatná četba: Filozofické a teologické texty L. Mazalovák 0/0/02 --
FF:LJMedC12Samostatná četba: Evropská a česká historiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC11Samostatná četba: Evropská a česká hagiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC15Samostatná četba: Středověká exempla P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC16Samostatná četba: Humanistická literatura D. Stehlíkovák 0/0/02 --
10 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 --
FF:LJMedA11Pomocné vědy historické pro medievisty P. Mutlováz 1/1/0 0.4 --
FF:LJMedB31Textová kultura české reformace P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedB32Latin Manuscripts and Medieval Literature P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 --
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 --
31 kreditů