FSS DS01 Sociologie
Název anglicky: Sociology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-S_ Sociologie

Povinnné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCd0101Seminář k disertačním projektům M. Kreidlk 0/0/020 1-
FSS:SOCd0102Metodologický seminář K. Nedbálkovák 0/0/015 1-
FSS:SOCd0103Texty z obecné sociologie I C. Szalóz 0/0/015 2-
FSS:SOCd0104Seminář k disertační práci I P. Baršak 0/0/020 3-
FSS:SOCd0105Seminář k disertační práci II P. Baršak 0/0/025 5-
FSS:SOCd0106Creative Writing in Sociology B. Jaworskyz blokově - Termíny budou/jsou určeny v sylabu ( Manipulace se studijními materiály)20 4-
FSS:SOCd0107Recenze I M. Kreidlz 0/0/02 3-
FSS:SOCd0108Recenze II M. Kreidlz 0/0/03 5-
FSS:SOCd0109Příprava disertace M. Kreidlk 0/0/020 6-
FSS:SOCd0110Prezentace na konferenci M. Kreidlz 0/0/05 7-
FSS:SOCd0111Veřejná prezentace disertační práce M. Kreidlk 0/0/015 7-
FSS:SOCd0112Publikace/ Publications M. Kreidlk 0/0/020 8-
180 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0905 -- 0/0- --
FSS:FSSd0910 -- 0/0- 4-
FSS:FSS920Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0 workshop 3 days.15 3-
FSS:FSSd0902 -- 0/0- --
FSS:FSSd0903 -- 0/0- --
FSS:FSSd0904 -- 0/0- --
FSS:FSSd0990 -- 0/0- --
FSS:SOCd0113Analýza dat T. Katrňákz 0/0/020 --
FSS:SOCd0114Publikace II M. Kreidlz 0/0/020 8-
FSS:SOCd0115Semináře na jiných tuzem. univerzitách L. Rabušicz 0/0/015 3-
FSS:SOCd0116Řízená účast na výuce L. Rabušicz 0/0/0- 3-
FSS:SOCd0118aSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 8-
FSS:SOCd0118bSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 9-
FSS:SOCd0118cSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 10-
FSS:SOCd0118dSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 11-
FSS:SOCd0118eSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 12-
FSS:SOCd0118fSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 13-
FSS:SOCd0118gSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 14-
FSS:SOCd0118hSeminář k dokončení disertační práce L. Rabušick 0/0/020 15-
230 kreditů

Povinná stáž

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900 -- 0/020 5-
FSS:FSSd0990 -- 0/020 5-
40 kreditů