PdF NNJ2hp Učitelství německého jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-NJ2 Učitelství německého jazyka pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_C101, NJ_C102, NJ_C201. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_C101Jazyková cvičení C1 V. Janíkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_C102Jazyková cvičení C1+ V. Janíkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_C201Jazyková cvičení C2 V. Janíkovázk 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 3-
PdF:NJ_G500Lingvistické koncepty pro učitele němčiny V. Janíkovázk 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.4 2P
PdF:NJ_K200Kulturní studia pro učitele němčiny V. Janíkováz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_L400Literatura pro děti a mládež V. Janíkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
18 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 5 kreditů. U předmětů s dvojím ukončením (typicky zápočet nebo kolokvium) je možno získat +1 kr. navíc za vyšší ukončení.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G970Bilingvismus ve školství T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_K501Kulturní kompetence ve výuce němčiny H. Pelouškováz 0/1/02 3-
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_M501Didaktika mnohojazyčnosti V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M610Textová kompetence V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
10 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

U předmětů s dvojím ukončením (typicky zápočet nebo kolokvium) je možno získat +1 kr. navíc za vyšší ukončení. Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D520E-learning: tutorial P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G390Valence v teorii a praxi R. Wagnerk 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 --
PdF:NJ_G700Pragmalingvistika V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G800Vývoj německého jazyka H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G990Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_L150Současná literatura a společnost H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_L700Komplexní analýza vybraného literárního díla H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M303Videoweb V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M306Vzdělávací politika v Berlíně V. Janíkováz 0/0/2.7 4 dny.2 --
PdF:NJ_P001Překladatelský seminář H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P002Překladatelský seminář - pasivní překlad H. Pelouškováz 0/1/02 --
PdF:NJ_P003Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P100Zprostředkování komunikace - jazyková mediace T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+1 --
29 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M001Didaktika pro učitele němčiny 1 V. Janíkovák 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 1Z
PdF:NJ_M002Didaktika pro učitele němčiny 2 V. Janíkovák 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2Z
PdF:NJ_M003Didaktika pro učitele němčiny 3 V. Janíkovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:NJ6002Učitelská praxe 2 V. Janíkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:NJ6003Učitelská praxe 3 (prezenční studium) V. Janíkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Janíkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:NJ_DPDiplomová práce V. Janíkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:NJ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Janíkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů