FF FNOJpV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studium minor magisterského programu má pouze osm povinných předmětů, bez povinně volitelných či volitelných.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Je třeba absolvovat všechny předměty z této sekce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:LgMA03Experimentální syntax a sémantika I. M. Dočekalzk 2/0/05 1Z
FF:LgMA04Experimentální syntax a sémantika II M. Dočekalzk 2/0/05 2Z
FF:LgMA05Antropolingvistika V. Blažekzk 1/1/05 3Z
FF:LgMA06Fonetika a fonologie - seminář A. Bičank 0/2/05 3P
FF:LgMA07Fonotaktika A. Bičank 0/2/05 4P
FF:LgMA08Gramatika, logika, mysl M. Dočekalk 2/0/05 3Z
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Předměty volitelné a povinně volitelné nejsou pro studium typu minor předepsány.