FF FNNJUpH Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování U. Riednerk 1/1/04 1P
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie U. Riednerk 1/1/04 2P
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy U. Riednerk 1/1/04 3P
FF:NJUPP01SNáslechová praxe U. Riednerk 1/1/03 2P
FF:NJUPP02SPedagogická praxe I U. Riednerk 1/1/03 3P
FF:NJUPP03SPedagogická praxe II U. Riednerk 1/1/03 4P
FF:NJURS01SReflexe náslechové praxe U. Riednerk 1/1/01 2P
FF:NJURS02SReflektivní seminář I U. Riednerk 1/1/01 3P
FF:NJURS03SReflektivní seminář II U. Riednerk 1/1/01 4P
24 kreditů

Diplomová práce 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_271Diplomový seminář magisterský U. Riednerz 0/2/08 3P
FF:NJDII_284Diplomový seminář magisterský U. Riednerz 0/2/08 4P
16 kreditů

Základ - psychologie a pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1-
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z těchto povinně volitelných předmětů je třeba nasbírat 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 3P
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 4P
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 4P
15 kreditů

Blok 2

Volí se jedna ze dvou nabízených didaktických dílen v rozsahu 4 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_258Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_259Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura U. Riednerk 1/1/04 4P
8 kreditů