FF FNNJUpH Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie I. Zündorfk 1/1/04 2P
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy S. Stanovskák 1/1/04 3P
FF:NJUPP01SNáslechová praxe S. Stanovskák 1/1/03 2P
FF:NJUPP02SPedagogická praxe I S. Stanovskák 1/1/03 3P
FF:NJUPP03SPedagogická praxe II S. Stanovskák 1/1/03 4P
FF:NJURS01SReflexe náslechové praxe S. Stanovskák 1/1/01 2P
FF:NJURS02SReflektivní seminář I S. Stanovskák 1/1/01 3P
FF:NJURS03SReflektivní seminář II S. Stanovskák 1/1/01 4P
24 kreditů

Diplomová práce 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_271Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/2/08 3P
FF:NJDII_284Diplomový seminář magisterský S. Stanovskáz 0/2/08 4P
16 kreditů

Základ - psychologie a pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1-
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z těchto povinně volitelných předmětů je třeba nasbírat 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 3P
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 4P
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 4P
15 kreditů

Blok 2

Volí se jedna ze dvou nabízených didaktických dílen v rozsahu 4 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_258Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_259Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura J. Budňákk 1/1/04 4P
8 kreditů