FF FNDSpV Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-DS_ Divadelní studia

Povinné předměty (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISM001Metodologie divadelních studií D. Drozdzk 1/1/65 1Z
FF:DISM002Analýza inscenace M. Musilovázk 0/2/65 2Z
FF:DISM003Teorie dramatu a divadla I: Filozofie dramatické kultury D. Drozdzk 2/0/65 1Z
FF:DISM004Teorie dramatu a divadla II: Performativita M. Musilovázk 2/0/65 2Z
FF:DISM005Teorie dramatu a divadla III: Kognitivní teorie v teatrologii D. Drozdzk 2/0/65 3Z
FF:DISM006Teorie dramatu a divadla IV: Překlad, adaptace, dramaturgie D. Drozdzk 2/0/65 4Z
FF:DISM011Státní závěrečná zkouška magisterská D. DrozdSZk 0/0/0- 4-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty (10 kr.)

Magisterské odborné semináře (6 kr.)

Magisterské odborné semináře: Student(ka) musí splnit alespoň jeden z uvedených kurzů (6 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISMS01Filozofie tragédie D. Drozdzk 0/2/76 1P
FF:DISMS02Adaptace a inscenace antického dramatu E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS03Kognitivní analýza operní inscenace Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS04Překlad a adaptace Shakespearových dramat P. Drábekzk 0/2/76 4P
FF:DISMS05Čas v dramatu M. Havlíčkovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS06Performativita baroka E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS07Donjuanovský seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS08Encyklopedické heslo K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
FF:DISMS09Divadelní obraz roku 1953 I. Mikulovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS10Oblastní divadla I. Mikulovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS11Nibelungův prsten jako inscenační výzva Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
66 kreditů

Tematické přednášky a semináře (4 kr.)

Tematické přednášky a semináře: Student(ka) musí splnit alespoň jeden z níže uvedených předmětů (4 kredity).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISQ001Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé D. Drozdzk 1/1/54 1-
FF:DISQ002Světová moderna a avantgarda M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ003Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) M. Musilovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ004Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ005Texty o herectví M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ007Metafory, kterými hrajeme Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ008K. S. Stanislavskij a MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ009B. Brecht a epické divadlo M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ010Komedie dell arte M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ011Opera: žánr v proměnách inscenační praxe Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ012Česká scénografie v kontextu světové tvorby Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ013Close-reading antické tragédie E. Kubartovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ014Close-reading antické komedie E. Kubartovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ015Asijské divadelní formy Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ016Teatralita středověku E. Kubartovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ017Proměna českého divadla ve 2. pol. 19. stol. Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ018Československé divadlo v 50. letech 20. století Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 2-
72 kreditů