FF FNDSpV Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-DS_ Divadelní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (30 kr.)

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISM001Metodologie divadelních studií D. Drozdzk 1/1/65 1Z
FF:DISM002Analýza inscenace M. Musilovázk 0/2/65 2Z
FF:DISM003Teorie dramatu a divadla I: Filozofie dramatické kultury D. Drozdzk 2/0/65 1Z
FF:DISM004Teorie dramatu a divadla II: Performativita M. Musilovázk 2/0/65 2Z
FF:DISM005Teorie dramatu a divadla III: Kognitivní teorie v teatrologii D. Drozdzk 2/0/65 3Z
FF:DISM006Teorie dramatu a divadla IV: Překlad, adaptace, dramaturgie D. Drozdzk 2/0/65 4Z
FF:DISM011Státní závěrečná zkouška magisterská D. DrozdSZk 0/0/0- 4-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty (10 kr.)

Magisterské odborné semináře: Student(ka) musí splnit alespoň dva z uvedených kurzů (celkem 10 kreditů).

Magisterské odborné semináře (6 kr.)

Magisterské odborné semináře: Student(ka) musí splnit alespoň jeden z uvedených kurzů (6 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISMS01Filozofie tragédie D. Drozdzk 0/2/76 1P
FF:DISMS02Adaptace a inscenace antického dramatu E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS03Teoretické přístupy k inscenování opery Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS04Překlad a adaptace Shakespearových dramat P. Drábekzk 0/2/76 4P
FF:DISMS05Čas v dramatu M. Havlíčkovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS06Performativita baroka E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS07Donjuanovský seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS08Encyklopedické heslo K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
FF:DISMS09Divadelní obraz roku 1953 I. Mikulovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS10Oblastní divadla I. Mikulovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS11Nibelungův prsten jako inscenační výzva Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
66 kreditů

Tematické přednášky a semináře (4 kr.)

Tematické přednášky a semináře: Student(ka) musí splnit alespoň jeden z níže uvedených předmětů (4 kredity).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISQ001Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé D. Drozdzk 1/1/54 1-
FF:DISQ002Světová moderna a avantgarda M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ003Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) M. Musilovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ004Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ005Texty o herectví M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ007Metafory, kterými hrajeme Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ008K. S. Stanislavský a MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ009B. Brecht a epické divadlo M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ010Komedie dell arte M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ011Opera na jevišti I Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ012Česká scénografie v kontextu světové tvorby Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ013Close-reading antické tragédie E. Kubartovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ014Close-reading antické komedie E. Kubartovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ015Asijské divadelní formy Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ016Teatralita středověku E. Kubartovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ017Drama a kritika období mezi dvěma světovými válkami Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ018Československé divadlo v 50. letech 20. století Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 2-
72 kreditů