FF FNFJpV Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
32 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 2P
0 kreditů

Povinně volitelné předměty

CZ: Student si musí vybrat předměty za 8 kreditů minimálně, tak 4 kreditů (1 předmět) v každé.
FR: L'étudiant doit choisir des cours optionnels pour 8 crédits au moins, donc 4 crédits (1 cours) de chaque.
EN: The student must choose optional courses for at least 8 credits, thus 4 credits (1 course) of each.

Literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ0B732Milostná poezie francouzské renesance a baroka P. Kyloušekzk 2/0/04 3P
FF:FJ0B764Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord P. Vurmzk 2/03 2P
FF:FJ0B765Quebecké divadlo P. Vurmzk 2/0/04 2P
FF:FJ0B767Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
FF:FJ0B804Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 1P
FF:FJ0B807Imaginaire politique P. Dytrtk 0/2/03 3P
FF:FJ2B0214Initiation à la dissertation littéraire P. Vurmzk 0/2/05 -P
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 1P
FF:FJ2B028Čas a narativní kategorie P. Kyloušekzk 2/0/04 1P
FF:SAKS021Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
44 kreditů

Lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2B031Cvičení z lingvistiky Ch. Cusimanozk 0/2/04 3P
FF:FJ2B032Gramatika a komiksy Ch. Cusimanozk 0/0/04 2P
FF:FJ2B033Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 4P
FF:FJ2B034Analýza konverzace Ch. Cusimanozk 1/1/05 2P
FF:FJ2B035Francouzská sociolingvistika Ch. Cusimanozk 2/0/04 1P
FF:FJ2B039Cvičení z francouzské gramatiky Ch. Cusimanoz 0/1/04 2P
FF:FJIA023aLexikologie a lexikografie A. Němcová Polickáz 2/0/04 --
FF:PRFJB002Interpretace a překlad literárního textu P. Kyloušekzk 0/2/05 1P
FF:ROM0B016Languages, literatures and migrations E. Mocciarozk 2/0/05 1P
41 kreditů

Závěrečná zkouška

Klauzurní práci si student obvykle zapisuje ve 2. ročníku studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů