FF FNFJpV Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
32 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 2P
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 1P
FF:FJ2B028Čas a narativní kategorie P. Kyloušekzk 2/0/04 1P
12 kreditů

Lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2B031Cvičení z lingvistiky Ch. Cusimanozk 0/2/04 3P
FF:FJ2B032Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe Ch. Cusimanozk 0/2/04 2P
FF:FJ2B033Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/04 4P
FF:FJ2B035Francouzská sociolingvistika Ch. Cusimanozk 2/0/04 1P
16 kreditů

Závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů