FF FBIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A001Jazykový seminář I K. Garajovázk 2/6/07 1P
FF:IJ1A002Jazykový seminář II K. Garajovázk 2/6/08 2P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III K. Garajováz 0/2/02 3P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV K. Garajovázk 0/2/03 4P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I Z. Šebelovázk 2/0/05 1Z
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II Z. Šebelovázk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A021Italská literatura I Z. Šebelovázk 2/2/05 3P
FF:IJ1A022Italská literatura II Z. Šebelovázk 2/2/05 4P
FF:IJ1A031Italská lingvistika I K. Garajovázk 1/1/05 1P
FF:IJ1A032Italská lingvistika II K. Garajovázk 2/0/05 2P
FF:IJ1A033Italská lingvistika III K. Garajovázk 1/1/05 3P
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV K. Garajovázk 2/0/05 4P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty