FF FBIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A001Jazykový seminář I E. Mocciarozk 2/6/07 1P
FF:IJ1A002Jazykový seminář II E. Mocciarozk 2/6/08 2P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 3P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 3P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 4P
FF:IJ1A031Italská lingvistika I E. Mocciarozk 1/1/05 1P
FF:IJ1A032Italská lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 2P
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 3P
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 4P
60 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A054minZávěrečná práce z jazyka (minor) E. Mocciarozk 0/0/0- 4P
FF:IJ1A055minStátní závěrečná zkouška bakalářská (minor) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4-
0 kreditů