FF FBIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student programu Italský jazyk a literatura (vedlejší) [F22604] nemusí absolvovat povinně volitelné předměty. Celkově získá 15 povinných kreditů za společný univerzitní základ, 60 povinných kreditů v rámci tohoto vedlejšího programu a 105 kreditů v rámci svého hlavního programu, tj. celkem 180 kreditů.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Doporučená posloupnost povinných předmětů: 1. semestr: IJ1A001 Jazykový seminář I, IJ1A011 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I, IJ1A031 Italská lingvistika I; 2. semestr: IJ1A002 Jazykový seminář II, IJ1A012 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II, IJ1A032 Italská lingvistika II; 3. semestr: IJ1A003 Jazykový seminář III, IJ1A023 Italská literatura III, IJ1A025 Filologia d'autore, IJ1A033 Italská lingvistika III; 4. semestr: IJ1A004 Jazykový seminář IV, IJ1A024 Italská literatura IV, IJ1A034 Italská lingvistika IV.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A001Jazykový seminář I E. Mocciarozk 2/6/07 1P
FF:IJ1A002Jazykový seminář II E. Mocciarozk 2/6/08 2P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 3P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 3Z
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 4Z
FF:IJ1A025Filologia d'autore e Critica delle varianti P. Diviziaz 2/0/01 3Z
FF:IJ1A031Italská lingvistika I E. Mocciarozk 1/1/05 1Z
FF:IJ1A032Italská lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 3Z
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 4Z
60 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A054minZávěrečná práce z jazyka (minor) E. Mocciarozk 0/0/0- 4P
FF:IJ1A055minStátní závěrečná zkouška bakalářská (minor) E. MocciaroSZk 0/0/0- 4-
0 kreditů

Povinně volitelné předměty [PV]

Il piano di studi minor non prevede corsi facoltativi. Ma se lo studente ha bisogno di crediti per soddisfare i requisiti, si consiglia di scegliere tra questi corsi.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 --
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 --
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 --
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 --
20 kreditů