FF FNIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

Diplomová práce (30 kr.)

30 credits (Seminar I: 15 credits; Seminar II: 15 credits)
 
The diploma thesis must be written within the selected curriculum:
- students who choose the philological-literary curriculum can write a work in history of literature or Italian philology (textual criticism);
- students who choose the curriculum of linguistics can write a work in linguistics, dialectology, or history of Italian language.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A051Seminario per la tesi magistrale I P. Diviziaz 0/0/015 3P
FF:IJ2A052Seminario per la tesi magistrale II P. Diviziaz 0/0/015 4P
FF:IJ2A053Magisterská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (37 kr.)

 1. IJ2A021 Filologia italiana I
 2. IJ2A022 Storia della letteratura italiana I (dalle Origini a Dante)
 3. IJ2A023 Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco)
E la serie di storia della lingua, in due semestri (i primi due corsi si svolgono nello stesso semestre), nell'ordine:
 1. IJ2A101 / ROM2B101 Introduzione al latino volgare
 2. IJ2A031 Storia della lingua italiana I
 3. IJ2A032 Storia della lingua italiana II


EN:
Students must take all these courses.
Please note that some of these compulsory courses must be taken in a certain order.
The philological-literary series, on three semesters, in this order:
 1. IJ2A021 Textual Criticism I
 2. IJ2A022 History of Italian Literature I (from the Origins to Dante)
 3. IJ2A023 History of Italian Literature II (from Petrarch to Baroque)
And the history of language series, on two semesters (the first two courses are offered in the same semester), in this order:
 1. IJ2A101 / ROM2B101 Introduction to Vulgar Latin
 2. IJ2A031 History of Italian Language I
 3. IJ2A032 History of Italian Language II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A021Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A022Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/05 2Z
FF:IJ2A023Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/05 3Z
FF:IJ2A101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 1Z
FF:IJ2A031Storia della lingua italiana I P. Diviziaz 2/0/02 1Z
FF:IJ2A032Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/05 2Z
FF:IJ2A033Dialettologia italiana Ch. Cusimanozk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A035Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/05 3Z
37 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- 4Z
FF:IJ2A055Esami finali (laurea magistrale) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů

Povinně volitelné předměty (50 kr.)

Bloky 1-4 - filologicko-literární zaměření nebo lingvistické zaměření (min. 30 kr.)

Blok 1+2 - filologicko-literární zaměření

CZ:
Student, který si vybere filologicko-literární zaměření musí získat alespoň 30 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů v bloku 1 a 2, a 10 kreditů ze skupiny společných předmětů v bloku 5. Téměř všechny PV předměty nabízené na italianistice mohou být navštěvovány opakovaně, protože program kurzů je každý rok obměňován. Je doporučeno, aby si student vybral zaměření PV kurzů ze skupiny P i s ohledem na budoucí téma diplomové práce.

EN:
Students that choose the philological-literary curriculum (blocks 1+2) must take at least 30 credits from the group of compulsory-optional subjects in blocks 1+2, plus 10 credits from the group of common subjects (block 5). Almost all the
compulsory-optional subjects offered by the section of Italian studies can be taken more than once because the programme of the courses changes every year. It is recommended that students choose the curriculum with regard to the future topic of the diploma thesis. Students can consult the suitability of selection of subjects with the supervisor of the diploma thesis.

Blok 1 - filologicko-literární zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/05 1P
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/05 2P
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/05 2P
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/25 3P
FF:IJ2B006Filologia italiana IV P. Diviziazk 0/0/25 4P
FF:IJ2B007Letteratura umanistica: la commedia P. Diviziazk 2/0/05 1P
FF:IJ2B009Letteratura italiana moderna e contemporanea (A) P. Diviziazk 2/0/05 1P
FF:IJ2B010Letteratura italiana moderna e contemporanea (B) P. Diviziazk 2/0/05 2P
40 kreditů
Blok 2 - filologicko-literární zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Urbanovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. P. Mutlovázk 1/1/04 2-
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 2-
11 kreditů
Blok 3+4 - lingvistické zaměření

CZ:
Student, který si vybere lingvistické zaměření musí získat alespoň 30 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů v bloku 3 a 4, a 10 kreditů ze skupiny společných předmětů v bloku 5. Téměř všechny PV předměty nabízené na italianistice mohou být navštěvovány opakovaně, protože program kurzů je každý rok obměňován. Je doporučeno, aby si student vybral zaměření PV kurzů ze skupiny P i s ohledem na budoucí téma diplomové práce.

EN:
Students that choose the curriculum of linguistics (blocks 3+4) must take at least 30 credits from the group of compulsory-optional subjects in blocks 3+4, plus 10 credits from the group of common subjects (block 5). Almost all the
compulsory-optional subjects offered by the section of Italian studies can be taken more than once because the programme of the courses changes every year. It is recommended that students choose the curriculum with regard to the future topic of the diploma thesis. Students can consult the suitability of selection of subjects with the supervisor of the diploma thesis.

Blok 3 - lingvistické zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B051Lessicologia e semantica E. Mocciarozk 1/1/05 1P
FF:IJ2B052Pragmatica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/05 2P
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/05 2P
FF:IJ2B056Lessicologia e lessicografia G. Cadorinizk 2/0/05 2P
FF:IJ2B058Linguistica delle origini E. Mocciarozk 2/0/05 2P
FF:ROM2B133Minority Languages in Europe E. Mocciaroz 0/0/13 2P
28 kreditů
Blok 4 - lingvistické zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii Ch. Cusimanozk 0/2/05 2-
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I P. Mutlováz 0/2/03 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II J. Nechutovák 0/2/03+1 2-
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 --
25 kreditů

Blok 5 - kurzy společné pro všechny studenty (10 kr.)

CZ:
Student musí získat alespoň 10 kreditů z povinně volitelných předmětů tohoto bloku, nezávisle na vybraném zaměření.

EN:
Students must take at least 10 credits from the compulsory-optional subjects of this block, independently of the curriculum they have chosen.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/03+1 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/03+1 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 4-
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziazk 2/0/05 1-
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziazk 2/0/05 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza P. Diviziazk 2/0/05 1-
31 kreditů