FF FNIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

POZOR: Tato šablona má pouze orientační charakter - pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu a příslušnou kontrolní šablonu.

CZ: 
Student, který si zvolil jednooborový studijní program si vybere ideálně mezi filologicko-literárním a lingvistickým zaměřením. Kromě osmi povinných předmětů (32 kreditů) musí splnit 58 kreditů typu B, z toho většinu v rámci vybraného zaměření (ideálně alespoň 32 kreditů, podle aktuální nabídky) a alespoň 16 kreditů ze skupiny PV předmětů společné oběma zaměřením (blok 5). Dále bude psát diplomovou práci (2 diplomové semináře s celkovou hodnotou 30 kreditů) v rámci vybraného zaměření: u filologicko-literárního zaměření může psát práci na téma z dějin literatury nebo italské filologie (textové kritiky); u lingvistického zaměření může psát práci na téma z oblasti lingvistické, dialektologické nebo historie jazyka. V prvním semestru se doporučuje volit volitelné předměty z obou zaměřeni. V případě pochybností kontaktujte garanta. 

 

EN: 
Students who choose a "single-subject" study programme in Italian studies will ideally choose between a philologically-literary curriculum and a curriculum in linguistics. In addition to the eight compulsory courses (32 credits), they must take 58 credits of type B, most of which within the selected curriculum (ideally at least 32 credits, subject to the actual offer) and 16 from the 5th group of subjects (which is common to both curricula). Students will write a diploma thesis (two thesis seminars with a total value of 30 credits) within the scientific area of the selected curriculum: within the philological-literary curriculum, they can write a work in history of literature or Italian philology (textual criticism); within the curriculum in linguistics, they can write a thesis in linguistics, dialectology, or history of Italian language. In the first semester, students are advised to take subjects from both curricula. In case of doubts, please contact the guarantor. 

Povinné předměty (32 kr.)

 1. IJ2A221 Filologia italiana I
 2. IJ2A222 Storia della letteratura italiana I (dalle Origini a Dante)
  IJ2A224 Filologia italiana II
 3. IJ2A223 Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco)
E la serie di storia della lingua, in due semestri (i primi due corsi si svolgono nello stesso semestre e devono essere sostenuti nello stesso semestre), nell'ordine:
 1. IJ2A201 Introduzione al latino volgare
 2. IJ2A231 Storia della lingua italiana I
 3. IJ2A232 Storia della lingua italiana II


EN:
Students must take all these courses.
Please note that some of these compulsory courses must be taken in a certain order.
The philological-literary series, on three semesters, in this order:
 1. IJ2A221 Textual Criticism I
 2. IJ2A222 History of Italian Literature I (from the Origins to Dante)
  IJ2A224 Textual Criticism II
 3. IJ2A223 History of Italian Literature II (from Petrarch to Baroque)
And the history of language series, on two semesters (the first two courses are offered in the same semester and must be taken together in the very same semester), in this order:
 1. IJ2A201 Introduction to Vulgar Latin
 2. IJ2A231 History of Italian Language I
 3. IJ2A232 History of Italian Language II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A201Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/02 1Z
FF:IJ2A221Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A222Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A223Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/04 3Z
FF:IJ2A224Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2Z
FF:IJ2A231Storia della lingua italiana I P. Diviziaz 2/0/01 1Z
FF:IJ2A232Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/04 2Z
FF:IJ2A235Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/04 1Z
FF:IJ2A236Linguistica delle origini P. Diviziazk 2/0/04 2Z
31 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- 4Z
FF:IJ2A055Esami finali (laurea magistrale) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů

Povinně volitelné předměty (58 kr.)

Bloky 1-4 - filologicko-literární zaměření nebo lingvistické zaměření (min. 32 kr.)

Blok 1+2 - filologicko-literární zaměření
Blok 1 - filologicko-literární zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2P
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/24 3P
FF:IJ2B006Filologia italiana IV P. Diviziazk 0/0/24 4P
FF:IJ2B009Letteratura italiana moderna e contemporanea (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B010Letteratura italiana moderna e contemporanea (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B021Mansioni di ricerca in italianistica - filologia e letteratura antica P. Diviziaz 0/0/22 3P
FF:IJ2B022Mansioni di ricerca in italianistica - filologia e letteratura antica P. Diviziaz 0/0/02 2P
32 kreditů
Blok 2 - filologicko-literární zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 2-
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Stehlíkovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. P. Mutlovázk 1/1/04 2-
FF:LJMedB26Středověká putování do záhrobí L. Mazalovák 2/0/0 0.3 --
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 2-
18 kreditů
Blok 3+4 - lingvistické zaměření
Blok 3 - lingvistické zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B051Lessicologia e semantica E. Mocciarozk 1/1/04 1P
FF:IJ2B052Pragmatica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B053Dialettologia italiana E. Mocciarozk 2/0/04 1P
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B055Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 2/0/04 3P
FF:IJ2B056Lessicologia e lessicografia E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B058Linguistica delle origini P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B060Linguistica dell'italiano in prospettiva tipologica E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B071Mansioni di ricerca in italianistica - linguistica P. Diviziaz 0/0/22 3P
FF:IJ2B072Mansioni di ricerca in italianistica - linguistica P. Diviziaz 0/0/02 2P
FF:ROM2B133Minority Languages in Europe E. Mocciarozk 0/0/13 1P
39 kreditů
Blok 4 - lingvistické zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii Ch. Cusimanozk 0/2/05 2-
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 2-
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 --
26 kreditů

Blok 5 - kurzy společné pro všechny studenty (16 kr.)

CZ:
Student musí získat alespoň 16 kreditů z povinně volitelných předmětů tohoto bloku, nezávisle na vybraném zaměření.

EN:
Students must take at least 16 credits from the compulsory-optional subjects of this block, independently of the curriculum they have chosen.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 4-
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/02 1-
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/02 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza P. Diviziazk 2/0/04 3-
24 kreditů

Diplomová práce (30 kr.)

30 credits (Seminar I: 15 credits; Seminar II: 15 credits)
 
The diploma thesis must be written within the selected curriculum:
- students who choose the philological-literary curriculum can write a work in history of literature or Italian philology (textual criticism);
- students who choose the curriculum of linguistics can write a work in linguistics, dialectology, or history of Italian language.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A051Seminario per la tesi magistrale I P. Diviziaz 0/0/015 3P
FF:IJ2A052Seminario per la tesi magistrale II P. Diviziaz 0/0/015 4P
FF:IJ2A053Magisterská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 4P
30 kreditů