FF FNPVpV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PV_ Pomocné vědy historické

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 1-
FF:PV2A200Regestová ediční technika P. Elbelz 0/2/03 3P
FF:PV2A201Edice diplomatického materiálu I D. Havelz 1/1/03 1P
FF:PV2A202Edice středověkého diplomatického materiálu II D. Havelz 1/1/03 2P
FF:PV2A203Edice novověkého diplomatického materiálu Z. Svitákz 0/2/03 4P
FF:PV2A204Seminář z ediční práce D. Havelz 0/2/04 2P
FF:PV2A205Seminář z diplomatiky středověku Z. Svitákz 0/2/03 2Z
FF:PV2A206Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/03 3Z
FF:PV2A207Historická němčina I D. Havelz 2/0/03 1-
FF:PV2A208Historická němčina II D. Havelzk 2/0/04 2-
FF:PV2A209Středověká latina I D. Havelz 1/1/03 1-
FF:PV2A210Středověká latina II D. Havelzk 1/1/04 2-
40 kreditů