Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F15203 Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKX01Seminář k magisterské diplomové práci I Z. Fišerz 0/2/0 0.10 3P
FF:LMKX02Seminář k magisterské diplomové práci II Z. Fišerz 0/2/0 0.10 4P
FF:LMKX03Magisterská diplomová práce Z. Fišerz 0/0/0 0.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKA01Česká literatura 1. pol. 20. století v nadnárodních souvislostech Z. Fišerzk 2/0/0 0.5+1 1Z
FF:LMKA02Česká literatura po r. 1945 v nadnárodních souvislostech Z. Fišerzk 2/0/0 0.5+1 2Z
FF:LMKA04Česká kultura a historie Z. Fišerzk 2/0/0 0.5+1 1Z
FF:LMKA05Teorie překladu Z. Fišerzk 2/0/05 1Z
FF:LMKA06Metody literární interpretace Z. Fišerk 0/2/0 0.5 2Z
FF:LMKA10Úvod do studia literatury pro LMK Z. Fišerk 0/2/0 0.5 1Z
FF:LMKA11 -- 0/05 3Z
FF:LMKA12 -zk 0/05 2Z
43 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKA07Redakční práce Z. Fišerzk 0/2/0 0.5 3-
FF:LMKA09Strategie tvůrčího překládání Z. Fišerzk 2/0/0 0.4+1 3-
FF:LMKB101Aplikovaná lingvistika Z. Fišerzk 0/2/0 0.5 2-
FF:LMKB102Akademické psaní Z. Fišerz 0/2/04 2-
FF:LMKB103Tvůrčí psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB204Současná anglicky psaná próza v kulturním kontextu Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB213 -- 0/0- 3-
FF:LMKB214 -- 0/0- 2-
FF:LMKB301Specifika literárního překladu z němčiny I Z. Fišerk 0/2/0 blokově 21.-24.9.2015.5 2-
FF:LMKB303 -- 0/0- 3-
FF:LMKB307 -- 0/0- 3-
FF:LMKB401Literatura ve filmu Z. Fišerzk 0/2/0 0.4+1 1-
FF:LMKB403Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st. Z. Fišerk 0/2/0 0.5 3-
FF:LMKB406Ekfráze Z. Fišerk 2/0/0 0.4 3-
FF:LMKB415Literatura v televizním seriálu Z. Fišerz 2/0/04 3-
FF:LMKB418 -- 0/0- 1-
FF:LMKB421 -- 0/0- 3-
FF:LMKB501Workshopy ediční a kulturní praxe Z. Fišerk 0/2/0 0.4 4-
FF:LMKB503 -- 0/0- 4-
54 kreditů

Další aplikace