FF FNLMKpH Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKX01Seminář k magisterské diplomové práci I Z. Fišerz 0/2/0 0.10 3P
FF:LMKX02Seminář k magisterské diplomové práci II Z. Fišerz 0/2/0 0.10 4P
FF:LMKX03Magisterská diplomová práce Z. Fišerz 0/0/0 0.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV min. 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKA_a01Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 1-
FF:LMKA_a02Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II P. Bubeníčekzk 2/0/0 0.5 2-
FF:LMKA_a04Teorie kultury M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 1-
FF:LMKA_a05Teorie překladu Z. Fišerzk 2/0/05 1-
FF:LMKA_a06Texty a metody I Z. Fišerk 0/2/0 0.5 2-
FF:LMKA_a10Úvod do studia literatury, médií a kultury P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 1-
FF:LMKA_a11Texty a metody II Z. Foniokovák 0/2/0 0.5 3-
FF:LMKA_a12Intermediální a adaptační studia P. Bubeníčekzk 0/2/0 0.5 2-
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKA_a07Redakční práce Z. Fišerzk 0/2/0 0.5 --
FF:LMKA_a09Strategie tvůrčího překládání Z. Fišerzk 2/0/0 0.5 --
FF:LMKB_a101Pravopis a stylistika Z. Fišerk 0/2/0 0.4 2-
FF:LMKB_a102Akademické psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a103Tvůrčí psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a204Současná anglicky psaná próza v kulturním kontextu Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a213Moderní a postmoderní román Z. Foniokovák 2/0/0 0.4 3-
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 2-
FF:LMKB_a301Specifika literárního překladu z němčiny Z. Fišerk 0/2/04 3-
FF:LMKB_a303Specifika literárního překladu z angličtiny Z. Foniokovák 0/2/0 celodenně.4 3-
FF:LMKB_a307Specifika literárního překladu z francouzštiny Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a403Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st. Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a406Ekfráze jako intermediální žánr a postup Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a415Literatura a kultovní/"kvalitní" televize P. Bubeníčekk 2/0/04 3-
FF:LMKB_a418Dívat se a vidět: tradice výtvarného umění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a421Sdílené příběhy. Poetika transmediálních vyprávění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a501Workshopy ediční praxe Z. Fišerz 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a503Workshopy překladatelské praxe Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
78 kreditů