FF FNLMKpH Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKX01Seminář k magisterské diplomové práci I P. Bubeníčekz 0/2/0 0.10 3P
FF:LMKX02Seminář k magisterské diplomové práci II P. Bubeníčekz 0/2/0 0.10 4P
FF:LMKX03Magisterská diplomová práce P. Bubeníčekz 0/0/0 0.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV min. 60 kr.)

40 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKA_a01Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 1-
FF:LMKA_a02Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II P. Bubeníčekzk 2/0/0 0.5 2-
FF:LMKA_a04Teorie kultury M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 1-
FF:LMKA_a05Teorie překladu Z. Fišerzk 2/0/05 1-
FF:LMKA_a13Úvod do studia literatury, médií a kultury P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 1-
FF:LMKA_a14Teorie, analýzy, interpretace I P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 2-
FF:LMKA_a15Teorie, analýzy, interpretace II P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 3-
FF:LMKA_a16Adaptační a intermediální a studia P. Bubeníčekzk 0/2/0 0.5 2-
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je potřeba získat min. 20 kreditů B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1903Debates and Topics in the Study of Modern and Contemporary Visual Cultures L. Kesnerz 2/0/28 --
FF:LMKA_a07Redakční práce Z. Fišerzk 0/2/0 0.5 --
FF:LMKA_a09Strategie tvůrčího překládání Z. Fišerzk 2/0/0 0.5 --
FF:LMKB_a101Pravopis a stylistika Z. Fišerk 0/2/0 0.4 2-
FF:LMKB_a102Akademické psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a103Tvůrčí psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a204Současná anglofonní literatura a kultura Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a213Moderní a postmoderní román Z. Foniokovák 2/0/0 0.4 3-
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 2-
FF:LMKB_a301Specifika literárního překladu z němčiny Z. Fišerk 0/2/04 3-
FF:LMKB_a303Specifika literárního překladu z angličtiny Z. Foniokovák 0/2/0 celodenně.4 3-
FF:LMKB_a307Specifika literárního překladu z francouzštiny Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a308Strategie tvůrčího překládání P. Bubeníčekzk 2/0/0 0.4 --
FF:LMKB_a309Redakční práce P. Bubeníčekzk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a403Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st. Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a406Ekfráze jako intermediální žánr a postup Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a415Literatura a kultovní/"kvalitní" televize P. Bubeníčekk 2/0/04 3-
FF:LMKB_a418Dívat se a vidět: tradice výtvarného umění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a435Literatura a hudba Z. Fišerz 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a441Fantastika mezi médii a tradicemi P. Bubeníčekk 0/2/04 --
FF:LMKB_a501Workshopy ediční praxe Z. Fišerz 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a503Workshopy překladatelské praxe Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
98 kreditů